Päivääniemi gravfält

Päivääniemi. Bild: Tanja Tenhunen.

Besök en forntida gravgård vid sjön Pyhäjärvis strand. Päivääniemi är ett av Finlands största och mest kända gravfält med gravhögar från järnåldern. Här har man också hittat intressanta gravföremål. Invånarna i trakten begravde sina döda här särskilt under merovingertiden, på 600–700-talet efter vår tideräknings början.

Stort gravfält från järnåldern vid Pyhäjärvis strand

Läge: Birkaland, Lembois

Adress: Vesilahdentie 260, 37500 Vesilahti. Google Maps (googlemaps.fi, på finska). Vägen till parkeringsplatsen är skyltad från Vesilahdentie (regionväg 301).

Besök: Päivääniemi gravfält med gravhögar är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid gravfältet finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Päivääniemi gravfält är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Stort gravfält från järnåldern – cirka 130 gravhögar. Vackra naturlandskap.

Service: Informationstavlor och stig.

Passar för: Ett fascinerande mål för historieintresserade och hela familjen. Det finns inga tillgängliga tjänster på området: terrängen är ojämn och det finns trappor över stängslet runt fårhagen.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/paivaaniemi

Kundtjänst

Forststyrelsens kundtjänst
Tfn 0206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Päivääniemi gravfälts karta i Utflyktskarta.fi.

Liknande mål

Harola

Rapola fornborg

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer