Berghamns kulturmiljö

Skärgårdslandskap sommartid. Strandklippor, några trähus och växtlighet.

Västra Finland, Egentliga Finland
Pargas
Skärgårdshavets nationalpark

Det gamla fiskehemmanet Västerby på norra stranden av ön Berghamn i Skärgårdshavets nationalpark är som ett fragment av gångna tiders skärgårdslandskap. På Berghamn vårdas kulturlandskapet, och i Västerby gårds strandbodar finns en utställning om fiskares liv och leverne.

Enligt jordeboken bodde det folk på Berghamn redan på 1500-talet, och den oavbrutna beteskulturen på ön kom i gång redan då. På den tiden fanns det bara betesängar på Berghamn, inga åkrar. Skatterna betalades i form av fisk.

Liksom övriga medeltida klungbyar bestod byn i Berghamn av tätt byggda huslängor, som omslöt en fyrkantig gemensam gårdsplan. Båtskjulet och strandboden var de centrala byggnaderna med tanke på fiskenäringen. De nuvarande gårdarna på Berghamn har anor ända från 1700-talet.

Livet och näringarna i skärgården har förändrats väsentligt under de senaste hundra åren, men det gamla beteslandskapet på Berghamn har trots allt bevarats. På ön förekommer det fortfarande många sällsynta växter, svampar och insekter som är karakteristiska för kulturmiljöer. För att denna särpräglade kulturmiljö ska kunna bevaras, krävs det kontinuerlig vård.

Västerby fiskehemman

Till Västerby fiskehemman hör huvudbyggnaden, en brygga, ett båthus, två strandbodar och en vaktstuga, som främst används av forskare och guider. I strandbodarna finns det en utställning med temat skärgårdsfiske.

Service i Berghamns kulturmiljö

 • Naturstugan med utställningen Skärgårdsfiske - Kalastus saaristossa finns i två strandbodar. Utställningen är öppen dagligen och inträdet är fritt. Forststyrelsen ansvarar för verksamheten i naturstugan. Det finns ingen personal vid naturstugan.
 • Man kan tälta på Västerby fiskehemmans gårdsplan.
 • Det finns en eldplats och torrtoalett nära stranden.
  • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla över 18 och under 65 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete.
 • I Västerby fiskehemmans omgivning finns det två naturstigar. De berättar om växterna och djuren samt om den tidigare bosättningen och dagens verksamhet på denna vackra holme. Naturstigarna är ca 2 km långa och startar från Västerby fiskehemman.
 • Utflyktshamn, hamnnummer: 818, 822. Bryggan avsedd enbart för dagsbesök. 
  • Djup: 1,5 - 2,0 m 
  • Förtöjning: ankare 
  • Öppen: väst-norr 
 • På området finns inga speciella tjänster för rörelsehindrade, och terrängen är på många ställen svårframkomlig.

Kontaktuppgifter och kartor

 • Ytterligare information fås från tfn 0206 39 4620 eller e-post rannikko(at)metsa.fi

Kommunikationer och kartor

Holmen Berghamn ligger i Pargas stad, söder om Nagu huvudö (60°03,2' 21°48,4'). Man kan endast vattenvägen komma till holmen.

 

Med båt eller kajak

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03.4131' lon: 21° 47.6305' ETRS-TM35FIN: N: 6669162, E: 210311
 • Kartserie D, sjökort: 717, 25

Allmänna kommunikationer

Elektroniska kartor

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/berghamn

Kundtjänst

Forststyrelsen: Tfn 0206 39 4620. Vardagar 9:00-15:00
rannikko(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Berghamns kulturmiljös karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer