Korois udde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Under biskopssätets tid låg vattenytan för Aura å och Vähäjoki över fyra meter högre än nuförtiden. Bild: Aino von Boehm.

På 1200-talet fanns Finlands tidigaste kända kyrkliga och världsliga förvaltningscentrum, biskopssätet, i Korois udde. Redan före det har det högst antagligen funnits en handelsplats eller fast bosättning på området. Under årens gång har udden fungerat både som begravningsplats, åker och betesmark. Nuförtiden betjänar udden friluftsentusiaster som motionerar längs med ån. Likaså fungerar udden som en plats för ekumeniska evenemang för regionens olika trossamfund. Från biskopssätets tid finns endast några stenfötter kvar.

Vid foten av Åbo stad, i Korois udde

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Åbo

Adress: Catillusvägen 2, Åbo

Besök: Det är gratis att bekanta sig med Korois udde. Läs mer om att anlända till Korois udde.

Anvisningar och regler: Korois udde är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld. 

Värt att se och göra: Korois udde, Åbo nationella stadspark (turku.fi), Elävän kulttuurin Koroinen (koroinen.info, på finska)

Service: Som granne med Korois udde fungerar ett kafé vid Korois gård som drivs av Elävän kulttuurin Koroinen ry (koroinen.ifno, på finska). Kaféet har öppet på söndagar. Åbo stads kulturmotionsrutt "Finlands hjärta" (turku.fi) löper igenom Korois udde.

Passar för: Lämplig för hela familjen och för vänner av historia.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/koroisudde