Värt att se och göra i Korois udde

  • Korois udde i Åbo var på 1200-talet Finlands viktigaste andliga och världsliga centrum. Enligt ett brev från påven Gregorius IX 1229 flyttades centrumet för Finlands stift, alltså biskopssätet, till Korois. Nu finns endast kyrkans stenfot bevarad. Utöver kyrkan har det funnits andra byggnader på udden. Den bäst bevarade stenruinen har tolkats vara biskopens palats. I öster omsluter en cirka 100 meter lång vall Korois udde. Utanför den finns en torr vallgrav. Bakom vallen och vallgraven, sett från udden, finns Korois gård och dess gods som tillhört kyrkan. Öster om vallgraven har det gjorts iakttagelser som berättar om ännu äldre tider än kyrkans tid, nämligen stenålders boende och en begravningsplats.
  • En avgiftsbelagd gruppguidning kan bokas via Elävän kulttuurin Koroinen ry (koroinen.info, på finska). Grupper bör anmäla sig på förhand.
  • Kafeet vid Korois upprätthålls av Elävän kulttuurin Koroinen ry (koroinen.info, på finska). Kaféet har öppet söndagar, året om.