Värt att se och göra i Korois udde

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
  • Korois udde i Åbo var på 1200-talet Finlands viktigaste andliga och världsliga centrum. Enligt ett brev från påven Gregorius IX 1229 flyttades centrumet för Finlands stift, alltså biskopssätet, till Korois. Nu finns endast kyrkans stenfot bevarad. Utöver kyrkan har det funnits andra byggnader på udden. Den bäst bevarade stenruinen har tolkats vara biskopens palats. I öster omsluter en cirka 100 meter lång vall Korois udde. Utanför den finns en torr vallgrav. Bakom vallen och vallgraven, sett från udden, finns Korois gård och dess gods som tillhört kyrkan. Öster om vallgraven har det gjorts iakttagelser som berättar om ännu äldre tider än kyrkans tid, nämligen stenålders boende och en begravningsplats.
  • En avgiftsbelagd gruppguidning kan bokas via Elävän kulttuurin Koroinen ry (koroinen.info, på finska). Grupper bör anmäla sig på förhand.
  • Kafeet vid Korois upprätthålls av Elävän kulttuurin Koroinen ry (koroinen.info, på finska). Kaféet har öppet söndagar, året om.

Grunderna av en medeltida kyrka

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer