Besök Korois udde

Öppettider

Korois udde är öppen för besökare året runt. Fritt inträde. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Kontaktuppgifter

  • Besöksadress: Catillusvägen 2, Åbo
  • Korois udde sköts av Forststyrelsen, som också ansvarar för verksamheten.
  • Kundtjänst: Finlands naturcentrum Haltia, tel 040 163 6200 , info(at)haltia.com. 
  • Anmälan bör göras till Forststyrelsen angående evenemang som ordnas på platsen: anvisning och blankett (metsa.fi)
  • Forskning och annan verksamhet som faller utanför allemansrätten kräver markägarens tillstånd anvisning och blankett (metsa.fi)

Kommunikationer och kartor

Ligger strax intill Korois herrgård. Med bil är det ca 4 km från Åbo centrum. Adress: Catillusvägen 2, Åbo

Med bil

  • Vid S:t Marie kyrka i Åbo svänger man in på Koroisvägen. Man kör ca 700 meter längs vägen till parkeringen, efter det går man ca 100 meter längs Cattilusvägen, förbi Korois gård och följer sedan skyltarna som vägleder dig till Korois udde. Ingången till Korois udde är på vägens vänstra sida.  

Med allmänna kommunikationer 

  • Från Åbo centrum kan du åka med de lokala bussturerna 14 och 15 till Koroisvägens slut. Hållplatsen heter Koroisvägen, nr 1624 och 1625. Från hållplatserna följer du en ca 800 meter lång skyltad gångväg till Korois udde.

Med cykel

  • Du kan också ta dig till Korois udde från Åbo centrum längs med cykelvägen som löper på västra sidan av Aura å. Resan är cirka 2 km. Från Hallis fors är cykelvägen till Korois udde drygt en kilometer.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 2015, 1:250 000. Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.

Kartornas försäljningsplatser

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer