Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Korois udde

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Korois udde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom området.

  • Elävän kulttuurin Koroinen ry (www.koroinen.info, på finska)
    • Guidade vandringsturer och fågelexkursion
    • Café, friluftscatering och beställd catering
    • Uthyrning av konferensrum och bastutider
    • Lägerskola och naturskola