Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Korois udde

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Korois udde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom området.