Kajanaland, Kuhmo
Vänskapens park, Elimyssalo naturskyddsområde
 

Byggnaden och gårdstunet i Levävaara berättar om det stillsamma livet i bebyggelsen på höglänta platser i Kajanaland.Levävaara är ett avsides beläget hus i vildmarken som aldrig haft någon vägförbindelse. Det högt belägna gårdstunet och byggnaderna är ett exempel på det för Kajanaland typiska boendet berättar om ett anspråkslöst liv på naturens villkor. Huvudbyggnaden som uppförts i stället för det hus som brändes under kriget har restaurerats i sin ursprungliga form. Landskapet är öppet, uppe på höjden har man levt nära himlen

Vildmarksgårdens gårdsplan. En större huvudbyggnad kan ses till höger och till vänster i bakgrunden finns en mindre timrad stuga.

Läs mer om bosättningen pä höglänta platser i Kuhmo.

Öppettider

 • Huset är låst och för att komma in bör man komma överens om det med personalen vid Kuhmos naturum Petola. I Levävaara finns ingen personal.
 • Från början av juni till medlet av augusti Levävaara gården är reserverad till fåraherder. Fåren betar på gården och du kan krafsa dom, men kom ihåg att ge människor sin lo.
 • I nedre delen av gårdstunet vid den vandringsled som kommer från Saari-Kiekki finns en skylt på finska, engelska och ryska.

På båda väggarna i rummet finns fönster och i mitten i hörnet en hylla. Till vänster finns ett gammalt rödbrunt bord och två långa bänkar. På golvet finns en trasmatta.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Med bil

 • Till vandringsledens södra startpunkt i Saari-Kiekki kommer man genom att köra 42 km längs Kuhmo - Hukkajärvi-vägen (nr 9121) från Kuhmo centrum österut, varefter man tar av till vänster (norrut) på Junttivägen. Efter 13 km längs den tar man till höger (österut) enligt skyltningen till Elimyssalo naturskyddsområde. Parkeringsplatsen finns i slutet av en dryg kilometer lång skogsbilväg. Från den är det 1,5 km lång sträcka längs en vandringsled till Levävaara.
 • Juntti skogsbilväg plogas inte på vintern ifall Forststyrelsen inte avverkar i Elimyssalotrakten.
 • Karta över Elimyssalo

Elektroniska kartor

Service

 • Kuhmos naturum Petola i Kuhmo handleder, säljer tillstånd och ger information om delområdena i Vänskapens park.
 • Naturguidning för skolklasser och daghemsgrupper. Mera information fås från Petola naturum.
 • Det rekommenderas att man inte använder vattnet från brunnen på Levävaara gårdstun. Utanför gårdstunet finns en källa dit det går en markerad stig.
 • Bakom ladugården på Levävaara finns en torrtoalett.
 • Det är möjligt att få logi i Levävaara. Man bör komma överens om logi med Petola naturum. Rökbastun på gårdstunet får inte värmas upp.
 • Tilläggsinformation om service finns på sidorna där Elimyssalo naturskyddsområde presenteras.

Tillgängliga tjänster

Det finns ingen speciell tillgänglig service.

Avfallshantering

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

På Levävaara gårdsplan finns två byggnader. Till vänster en huvudbyggnad målad i rödmyllefärg och till höger en grå gårdsbyggnad. Gården är omgiven av skog.

Leder

Service för skolklasser

Levävaara är ett bra utflyktsmål för dagsutflykter. Där finns möjlighet att bekanta sig med livet på en ödegård på 1950-talet. Grannarna bodde långt borta, butiken och skolan fanns ännu längre borta. Det är intressant att fundera och komma underfund med hur människorna levde och klarade sig i vildmarken innan det fanns ett heltäckande vägnät och bilar.

Två byggnader i det svartvita fotografiet. Framför ett fähus står mjölkkärror i trä och till höger finns en gårdsbyggnad. Bakom gårdsbyggnaden finns skog.

Levävaara miljön erbjuder mångsidiga möjligheter för naturguidning för skolklasser. Mer information fås från Kuhmos naturum Petola.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/levavaaragard

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Levävaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer