Pakasaivo och Kirkkopahtas sejte

En klar sjö. I bakgrunden finns klippor och tallskog.

Västra Lapland
Muonio
Pakasaivo skyddskog 325 ha och Seitapahta rekreationsskog 8 ha

Ståtliga Pakasaivo är en ovanligt naturskön plats och en intressant geologisk formation. Den är förknippad med samernas starka religiösa traditioner. Pakasaivo ravinsjö och den närliggande sejten Kirkkopahta ligger i närheten av Pallas-Yllästunturi nationalpark i Muonio och de är bägge urgamla heliga platser.

Pakasaivo är en saivosjö

Pakasaivo är en över en kilometer lång, smal sprickdal i berggrunden och den har omformats och spolats av inlandsisens smältvatten. Sjöns norra ända är ovanligt rund och regelbunden till sin form och den har rentav ansetts vara den största jättegrytan i vårt land. Pakasaivo har också kallats "Lapplands helvete". Dess största djup är 60 meter och de stup som omger sjön reser sig ställvis över 60 meter över sjöns yta.

Pakasaivo är den nästdjupaste sjön i norra Finland, den djupaste är Enare träsk. Man trodde att saivosjöarna hade två bottnar och att fiskarna emellanåt försvann ner i det djupare vattnet. Saivosjöarna fascinerade även Samuli Paulaharju:

"Till de allra märkvärdigaste vattnen i Lappland hör saivosjöarna, dessa besynnerliga sjöar som påträffas endast i Lappland, undrens land. En genuin, fullkomlig saivo är en sluten fjällsjö som ingen å rinner ut ur och ingen å utmynnar i" (Lapin muisteluksia 1922)

Samernas respektingivande kultplats

Pakasaivo kultplats låg troligen på den skrovliga östra bergsbranten i norra ändan av sjön. Det finns små grottfördjupningar i den här klippväggen, som eventuellt fungerade som offergrottor. Kirkkopahta i närheten av Pakasaivo är en stor stenbumling som står ensam mitt på en jämn mo. Paulaharju skildrar Pakasivo och Kirkkopahta på följande sätt:

"Här bodde i urminnes tider gubbar, och de här gubbarnas farfäder likaså, och de beskådade med högaktning och förundran den ståtliga sjön Pakasaivo och dyrkade den höga sejten Seitapahta på mon bakom Pakasaivo." (Lapin muisteluksia 1922) "Och Seitapahta kallas även Kirkkopahta, för att den var som en kyrka för lapparna" (Seitoja ja seidan palvontaa 1932)

Kulturmiljöer av riksintresse

Fornlämningsområdena i Pakasaivo och Kirkkopahta räknas till våra byggda kulturmiljöer av riksintresse. Pakasaivo-området är en genom Forststyrelsens beslut skyddad skyddsskog och sejten Kirkkopahtas omgivning en rekreationsskog. Vi hoppas att besökarna endast rör sig längs de markerade vandringslederna. Det är förbjudet att klättra upp klippformationerna. Det är förbjudet att skada fornlämningarna (finlex.fi). I omnejden finns det en annan för samerna helig plats, nämligen Äkässaivo med sejten Seitapahta.

Läs mer om saivosjöar och sejtar.

En sjö omgiven av branta klippor.

Öppettider

 • Man kan bäst bekanta sig med Pakasaivo och Kirkkopahta under den snöfria tiden av året, eftersom skogsbilvägen till området inte plogas regelbundet under vintern. På vintern kan man komma till området längs en snöskoterled. Det finns ingen personal på området.

Kontaktuppgifter

Mera information om objektet fås från Yllästunturis naturum Kellokas.

Kommunikationer

Till Pakasaivo är det ca 25 km från Äkäslompolo, ca 40 km från Kolari och ca 67 km från Kittilä. Från Muonio är det 80 km till utflyktsmålet. Till Kirkkopahta är det några kilometer kortare väg. Från landsvägen går en skyltad väg till Pakasaivo.

Med bil

Till Pakasaivo:

 • Från Kolari: När man kommer från Kolarihållet viker man av från väg nr 21 (E8) ca 10 km norr om kyrkbyn till vägen till Äkäslompolo (nr 940), som man kör nästan fram till Hannukainen. Vid Hannukainen viker man av till vägen Pakasaivontie mot nordväst och följer denna 13 km. Vägen är skyltad och vid Pakasaivo finns det en parkeringsplats på vänstra sidan av vägen.
 • Från Kittilä: När man kommer från Kittilähållet viker man genast norr om kyrkbyn av till Ylläsjärvi - Kolari -vägen (nr 939). När man har passerat Ylläsjärvi by tar man av till vägen till Hannukainen (nr 9404). När man kommit till Kolari - Äkäslompolo -vägen viker man av till vänster och efter 700 meter till höger till vägen Pakasaivontie. Resten av vägen är den samma som beskrivs ovan.
 • Från Muonio:  När du kommer från Muonio, vik vänster från väg 21 (E8) norr om Kihlanki (Torniontie 3731, Muonio) och kör totalt 13 km till Pakasaivo. Det är en T-korsning på vägen, där du svänger vänster och från nästa korsning svänger du höger.

Till Kirkkopahta:

 • Utflyktsmålet finns vid Pakasaivontie, knappa 3 km före Pakasaivo och ca 100 meter från vägen.
 • I närheten av utflyktsmålet finns en parkeringsplats på västra sidan av vägen. Sejten syns från skogsbilvägen.

Vägen Pakasaivontie (13 km) från Hannukainen plogas inte regelbundet på vintrarna!

Med almänna kommunikationer

 • Man kan inte komma till området med allmänna kommunikationer. Hannukainen, på 13 km avstånd, är det närmaste stället dit man kommer med buss från Äkäslompolo, Kolari, Kittilä och Levi. Tidtabellerna finns på Matkahuoltos webbsidor (matkahuolto.fi). Till Kolari kan man med tåg under högsäsongerna. Tidtabellerna (vr.fi).

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Terrängskarta nr U423, 1:50 000, Karttakeskus 2007. Kartan kan köpas t.ex. från Karttakeskus.
 • GT vägkarta 14, 1:250 000, Karttakeskus 2013. Kartan kan köpas från Kattakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

Service

Leden och eldplatsen

 • Till utsiktsplatsen vid Pakasaivo går en bred, ett par hundra meter lång stig, som lämpar sig också för dem som har barnvagn eller sitter i rullstol. Vid ravinens brant finns det utsiktsplattformer som är förenade med trappor.
 • Bredvid Pakasaivo parkeringsplats finns det en torrtoalett.

Caféer, restauranger och logimöjligheter

Tillgängliga tjänster

 • Det går en ca tvåhundra meter lång tillgänglig stig från parkeringsplatsen till Pakasaivo utsiktsplats. De som rör sig med rullstol kan behöva en assistent. Intill parkeringsplatsen finns det en tillgänglig torrtoalett.

Snöskoterrutter

 • Pakasaivo ligger vid snöskoterleder söder om Muonio. Man kan komma till området med snöskoter från Äkäslompolo, Ylläsjärvi, Muonio älv, Kolari, Kittilä och Muonio. Man behöver inga snöskotertillstånd på dessa leder.

Andra platser att besöka i närheten

 • Vid vägen Pakasaivontien finns timmerkojan Valkeajoen leimauskämppä, som har restaurerats och berättar om de stora skogshyggenas tid. Timmerkojan är en öppen stuga, som man fritt kan besöka, men det är förbjudet att göra upp eld i stugans kamin.
 • Ungefär en kilometer väster om Pakasaivo, vid Pakajärvis strand, finns en vacker, brant och smal ås. Samesläkten Suikki bodde förr i tiden på Pakajärvis norra strand.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pakasaivoochkirkkopahtassejte

Närliggande mål

Kurjenpolvi begravningsplats

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer