Taatsis sejte och Taatsinkirkko

Ett naturligt stenmonument vid sjöns strand.

Lappland, Västra Lapland
Kittilä
Taatsis skyddsskog, 89 ha

I nordvästra delen av ravinsjön Taatsijärvi finns en ståtlig sejte och den nästan lodräta klippbranten Taatsinkirkko. Sejten har varit en viktig och helig plats för samerna, och folk kom till offerplatsen långt bortifrån, till och med från grannländerna.

Taatsis sejte

Den ståtliga Taatsis sejte hittar man i nordöstra delen av Kittilä, ca 11 km nordväst om Pokka by. Sejten är en ungefär tio meter hög, naturlig stenformation som smalnar av uppåt. Den står på Taatsijärvis klippiga strand. Samuli Paulaharju skildrar plasten på följande sätt i sitt verk Lapin muisteluksia (1922):

"Djupt i vildmarken, högt uppe vid älven Kitinens övre lopp, finns Taatsis sejte, det okristnade folkets beryktade gudom... På den norra tvärbranta stranden av den lilla sjön Taatsijärvi, i skydd av ett brant stup, står den som ett väldigt raggigt troll, den gamla bergsgubben. --- Det berättas att den en gång i tiden också hade en "hatt" på huvudet, en stenformation lik lappgubbarnas fyra vindars mössa, men att otrogna människor har fällt den till marken."

Taatsinkirkko

I närheten av sejten finns en lodrätt klippbrant, som vetter mot Taatsijärvi. Den här klippbranten var inte bara en kultplats utan var också ett utmärkt ställe för vildrensfångst. Namnet Taatsinkirkko, "Taatsis kyrka", är belysande - tack vare bergväggarna har platsen ett kyrkliknande eko och klippbranten påminner om rader av kyrkbänkar. Ovanför branten finns ett flackt område där det senare har hållits religiösa sammankomster. Paulaharju berättar:

"Där rinner och droppar vattnet och fångar upp ekot alldeles som om någon skulle predika där. Det är som ett rum. Det sägs, att det är skapat av en jätte. Lapparna bar fram sina offer på det, renhorn och fiskhuvud, vildrenshorn och ben. Alltid när man på fastlagsaftonen kokade renklövar, fördes benen dit. Också en del av fiskfångsten fördes dit. Under klippan placerade man sina offer. Nedan om Taatsinkirkko sjöng lapparna sina sejteböner. Det dånar fint där, därför sjöng man där." (Seitoja ja seidan palvontaa 1932)

En sjö som kantas av branta klippor.

Kulturmiljö av riksintresse

Fornlämningsområdet i Taatsi räknas till våra byggda kulturmiljöer av riksintresse. Området är en genom Forststyrelsens beslut skyddad skyddsskog. Vi hoppas att besökarna endast rör sig längs vandringslederna vid sejten och i dess näromgivning för att undvika onödigt slitage på terrängen. Fornlämningarna är fredade enligt fornminneslagen (finlex.fi) och det är förbjudet att skada dem.

Läs mer om sejtar.

Öppettider

Man kan bekanta sig med objektet huvudsakligen under den snöfria tiden av året, för skogsbilvägen till området plogas inte på vintern. På vintern kan man komma nära området längs snöskoterrutten Pulju - Pokka. Det finns ingen personal på området.

Kontaktuppgifter

Mera information om objektet fås från Yllästunturis naturum Kellokas, Pallastunturi naturum och Fjäll-Lapplands naturum.

Kommunikationer

Till kulturobjektet är det ca 80 km från Levi, ca 100 km från Kittilä och 120 km från Enare.

Med bil

  • Vägen från Pokka by till kulturobjektet är skyltad. I byn viker vägen Taatsintie av mot nordväst från Kittilä-Enare-vägen (nr 955). Man kör sedan 11 km längs Taatsintie. På högra sidan av vägen, i närheten av sejten, finns det en parkeringsplats och en informationstavla, som berättar om området på finska, svenska och engelska. Härifrån går en kort stig och trappor med rast- och utsiktsplattformer till foten av sejten. Stigen till sejten är krävande liksom också stigen till Taatsinkirkko. Taatsinkirkko ligger några hundra meter nordväst om sejten. Vägen Taatsintie plogas på vintern endast fram till Kaalimaa by.

Med almänna kommunikationer

  • Man kan inte komma till området med allmänna kommunikationer. De närmaste ställena dit man kommer med buss är Köngäs by i Kittilä på ca 70 km avstånd och Levi på ca 80 km avstånd. Tidtabellerna finns på Matkahuoltos webbsidor (matkahuolto.fi).

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • Repokaira Angeli Pulju, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
  • Lemmenjoki, vattentålig friluftskarta, 1:100 000 / 1:50 000. Karttakeskus 2022.
  • GT Utflyktskarta Norra Finland / Retkeily GT Pohjois-Suomi, 1:400 000. Karttakeskus 2016. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkarta nr V432, 1:50 000, Karttakeskus 2007. Kartan kan köpas t.ex. från Karttakeskus

Service

Ödestugor och eldplats

  • Taatsijärvi ödestuga ligger i närheten av kulturobjektet, ca 1 km sydost om sejten. Det finns en eldplast och en torrtoalett utanför stugan. Ödestugan byggdes i början av 1950-talet, ursprungligen till fiskarstuga för Pokkabor.
  • Det är 7 - 8 km fågelvägen från objektet till Uurrekarkea brandvaktsstuga och Paaraskalla och Raijankiselkä ödestugor.

Caféer, restauranger och logimöjligheter

Tillgängliga tjänster 

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Snöskoterrutt

  • Taatsis sejte och Taatsijärvi ödestuga ligger längs Pulju-Pokka snöskoterrutt, som ingår i spårnätet i norra Kittilä.

Fiske

Andra platser att besöka i närheten

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/taatsissejteochtaatsinkirkko

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer