Käräjämäki

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
I skogen ligger många stora stenar som tillsammans bildar en cirkel.

Det har funnits bosättning i Käräjämäki redan på stenåldern, då Eura fortfarande låg vid havskusten. På stenåldern användes kullen som begravningsplats. Den är mest känd för sina tingsstenar, en gåtfull stenring som skyddar två gravar. Käräjämäki är en av Finlands mest kända fornlämningar.

Gravfält från järnåldern

Läge: Södra Finland, Satakunda, Eura

Besök: Det är gratis att bekanta sig med Käräjämäki. Läs mer om att besöka Käräjämäki

Anvisningar och regler: Käräjämäki fästning är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Käräjämäki, Förhistoriska informationscentret Naurava lohikäärme (Skrattande draken) (eura.fi, på finska) som upprätthålls av Eura kommun.

Service: Avgiftsbelagda gruppguidningar kan beställas av Alasatakunnan oppaat ry (facebook.com, på finska), servicen i centrum ligger knappt en kilometer bort.

Passar för: Lämpar sig bra för hela familjen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/karajamaki

Kundservice

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Joel Heino, tel: 040 621 06 73

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Käräjämäkis karta i Utflyktskarta.fi.