Käräjämäki

I skogen ligger många stora stenar som tillsammans bildar en cirkel.

Det har funnits bosättning i Käräjämäki redan på stenåldern, då Eura fortfarande låg vid havskusten. På stenåldern användes kullen som begravningsplats. Den är mest känd för sina tingsstenar, en gåtfull stenring som skyddar två gravar. Käräjämäki är en av Finlands mest kända fornlämningar.

Gravfält från järnåldern

Läge: Södra Finland, Satakunda, Eura

Besök: Det är gratis att bekanta sig med Käräjämäki. Läs mer om att besöka Käräjämäki

Anvisningar och regler: Käräjämäki fästning är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Käräjämäki, Förhistoriska informationscentret Naurava lohikäärme (Skrattande draken) (eura.fi, på finska) som upprätthålls av Eura kommun.

Service: Avgiftsbelagda gruppguidningar kan beställas av Alasatakunnan oppaat ry (facebook.com, på finska), servicen i centrum ligger knappt en kilometer bort.

Passar för: Lämpar sig bra för hela familjen.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/karajamaki

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Käräjämäkis karta i Utflyktskarta.fi.