Besök Käräjämäki

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Öppettider

Käräjämäki är öppet för besökare året runt och är gratis att besöka. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll. 

Kundtjänst

Kommunikationer och kartor

Med bil

  • När man kör på Lauttakyläntie (nr 12) svänger man in på Rakentajantie i riktning mot Eura centrum. I rondellen som förenar Rakentajantie och Satakunnantie finns en skylt till Käräjämäki. På Satakunnantie kör man hundra meter och svänger till höger in på Käräjämäentie och fortsätter 150 meter. Parkeringen ligger bredvid ett daghem.
  • När man kommer från Kauttua följer man skylten och svänger in på Satakunnantie i korsningen mellan Maasillantie och Satakunnantie. Man kör 1,7 km längst Satakunnantie, därefter svänger man vänster in på Käräjämäentie. Parkeringsplatsen ligger 150 meter bort bredvid ett daghem.

Med allmänna kommunikationer

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bland annat på Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Kartornas försäljningsplatser

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer