Kurjenpolvi begravningsplats

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
En igärdat område i förgrunden. I bakgrunden finns ett höstlikt sjölandskap.

På Kurjenpolvi gravfält begravde man sina döda åtminstone på 1600- och 1700-talet. Här vid stranden av den mäktiga älven Ounasjoki vigdes både samer och folk som ursprungligen flyttat till trakten söderifrån till gravens ro. De gamla gravkonstruktionerna av timmer kan numera urskiljas som svackor och påminner oss om gångna generationer.

En sista viloplats vid stranden av Ounasjoki

Läge: Västra Lappland, Kittilä

Adress: Koirasuvannontie 45, 99100 Kittilä

Besök: Lättast är det att besöka Kurjenpolvi begravningsplats under sommaren och hösten. Det kostar ingenting att besöka begravningsplatsen. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Kurjenpolvi begravningsplats är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Bekanta dig med en begravningsplats som representerar den kristna, västfinländska begravningstraditionen och upplev lugnet i det låglänta landskapet i Ounasjoki älvdal. De döda är begravda i timmerkonstruktioner som rests under jord. Numera kan gravarna urskiljas som svackor.

Service: Informationstavla.

Passar för: Stämningsfullt och lättframkomligt besöksmål. Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kurjenpolvi

Kundtjänst

Yllästunturis naturum Kellokas
Tfn. 0206 39 7039
kellokas(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kurjenpolvi begravningsplats karta i Utflyktskarta.fi.

Liknande mål

Ristinpelto

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer