Kurjenpolvi begravningsplats

Bild: Siiri Tolonen.

På Kurjenpolvi gravfält begravde man sina döda åtminstone på 1600- och 1700-talet. Här vid stranden av den mäktiga älven Ounasjoki vigdes både samer och folk som ursprungligen flyttat till trakten söderifrån till gravens ro. De gamla gravkonstruktionerna av timmer kan numera urskiljas som svackor och påminner oss om gångna generationer.

En sista viloplats vid stranden av Ounasjoki

Läge: Västra Lappland, Kittilä

Adress: Koirasuvannontie 45, 99100 Kittilä

Besök: Lättast är det att besöka Kurjenpolvi begravningsplats under sommaren och hösten. Det kostar ingenting att besöka begravningsplatsen. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Kurjenpolvi begravningsplats är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Bekanta dig med en begravningsplats som representerar den kristna, västfinländska begravningstraditionen och upplev lugnet i det låglänta landskapet i Ounasjoki älvdal. De döda är begravda i timmerkonstruktioner som rests under jord. Numera kan gravarna urskiljas som svackor.

Service: Informationstavla.

Passar för: Stämningsfullt och lättframkomligt besöksmål. Området lämpar sig ändå inte för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/kurjenpolvi.