Kalmosärkkä

En smal och lång sandbank, stranden är eroderad. Det växer barrträd på sandbanken.

Vid Kalmosärkkä boplats hittar du spår av fornhistorien i en sandbank. Här bodde man redan 6 000 år före vår tideräknings början, under den tidiga stenåldern. Många fötter har lämnat sina spår i den fina sanden. Platsens namn på finska (kalmo = lik och särkkä = sandbank) ger en fingervisning om dess användning: under historisk tid var Kalmosärkkä en plats där man förvarade de döda i väntan på transport till kyrkogården.

Förhistorisk boplats på en fin sandbank

Läge: Uleåborgsregionen och Kajanaland, Suomussalmi

Besök: Fritt tillträde till Kalmosärkkä. Området underhålls inte på vintern. Stigen till Kalmosärkkä går över den vackra myren Kokkosuo i Juntusranta by. Information för den som besöker Kalmosärkkä 

Anvisningar och regler: Kalmosärkkä är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar. Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: En fascinerande förhistorisk boplats, där man har gjort tusentals fornfynd. Vackert landskap och fina sanddyner. Mer om Kalmosärkkäs historia

Service: Markerad led (1,3 km) från parkeringen. Två eldplatser med ved, torrtoaletter och skyltar.

Passar för: Utmärkt mål för dagsutflykter för hela familjen. Lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kalmosarkka