Kylmäluoma strövområde

20.5.2022
Förra sommaren fälldes en stor storm i Kylmäluomaområdet och vandringslederna har varit ur funktion. Tre rutter öppnas för sommarsäsongen 2022 från vandringslederna i Kylmäluoma strövområde - delvis med ändrade rutter: naturstigen, Hukanharjunstigen och Kivikkovaarastigen.
Kylmlauoma strövområdet fotograferat från luften. En koja omgiven av en skog på spetsen av en udde.

Kylmäluomas ritade emblem. Avbildade inuti det ovala emblemet finns en fiskare som står med vatten till midjan och har en fisk på kroken, fisken hoppar i vattnet. Längs emblemets yttre kant löper texten Kylmäluoma retkeilyalue strövområde.

I Kylmäluoma finns ungefär 90 sjöar och tjärnar med klart vatten.  Här trivs även familjens minsta på fiske- och semesterutflykter. Storlommens skrik och smålommens suckar gör fiske- eller vandringsutflykten oförglömlig.

Passar för: Lämpar sig väl för hela familjen. Det finns också tillgängliga tjänster i Kylmäluoma campingområde.

#kylmäluoma

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kylmaluoma