Kylmäluoma strövområde

20.5.2022
Förra sommaren fälldes en stor storm i Kylmäluomaområdet och vandringslederna har varit ur funktion. Tre rutter öppnas för sommarsäsongen 2022 från vandringslederna i Kylmäluoma strövområde - delvis med ändrade rutter: naturstigen, Hukanharjunstigen och Kivikkovaarastigen.
En vandrare som fiskar i Kylmäluoma. I bakgrunden ett lugnt sommar sjölandskap.

Kylmäluomas ritade emblem. Avbildade inuti det ovala emblemet finns en fiskare som står med vatten till midjan och har en fisk på kroken, fisken hoppar i vattnet. Längs emblemets yttre kant löper texten Kylmäluoma retkeilyalue strövområde.

I Kylmäluoma finns ungefär 90 sjöar och tjärnar med klart vatten.  Här trivs även familjens minsta på fiske- och semesterutflykter. Storlommens skrik och smålommens suckar gör fiske- eller vandringsutflykten oförglömlig.

Passar för: Lämpar sig väl för hela familjen. Det finns också tillgängliga tjänster i Kylmäluoma campingområde.

#kylmäluoma

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kylmaluoma