Friluftsleder och stigar

Kylmäluomas leder har lagts om och markerats i terrängen.

Ledernas startpunkter

 • Campingområdet är huvudstartpunkt för dagsutflykter. Närlederna är rundslingor, som kryssar över Hukanharju för att sedan återvända till campingområdet. Genom att kombinera lederna får rundslingorna en längd av 4,5 - 16 km.
 • Övernattsturer kan man ta genom att kombinera förbindelseleder i strövområdets västra delar med dagsutflykterna.
 • Från campingområdet löper en förbindelseled till Hossa nationalpark.
 • Från strövområdets västra del kommer man till Taivalkoski (taivalkoski.fi, på finska) kommuncenter genom att följa Päätalostigen.

""

Luontopolku Puuska, 4,5 km, rengasreitti

Puuska berättar om naturen i Kylmäluoma, landskapets uppkomst, skogshuggar- och ängskulturen samt om djuren och naturens kuriositeter.

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid 1-2 timmar.
Svårighetsgrad:  lätt -  medelsvår

Startpunkt

Kylmäluoma campingområdet

Friluftskonstruktioner

Halvvägs, på stranden av Maantielampi finns en kåta, en eldplats och en torrtoalett.

Sevärt

Hukanharju, spår efter stormen och informationstavlor.

Ruttbeskrivning

Den första sträckan är jämn, lättframkomlig momark, men efter Maantielampi kåta går leden brant uppåt till Hukanharju och fortsätter längs åsen genom ståtliga landskap.

Ledmarkering: Leden är markerad med vit målarfärg på träden.

Rekommenderad vandringsriktning: motsols

 

Hukanharjun hurrikaani, 6 km, rengasreitti

Stigen går längs Iso-Pajuluomajärvis stränder och ovanpå Hukanharju. Längs stigen öppnar sig områdets ståtligaste vattendrags- och åslandskap.

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid 2 timmar.
Svårighetsgrad:  medelsvår

Startpunkt

Kylmäluoma campingområdet

Friluftskonstruktioner

Vindskydd i form av en kåta vid Maantielampi och vindskydd i Pajusalmi. Vid vindskydden finns en eldplats och en torrtoalett.

Sevärt

Hukanharju, sjöar och flera spår av en storm

Ruttbeskrivning

Till en början går man brant uppför trapporna i terrängen till Hukanharju. Därifrån går man ner till Kotalaavu vid Maantielampi och fortsätter sedan vidare över Hukanharju till Pajusalmi vindskydd. Resten av sträckan är jämn momark.

Ledmarkering: Leden är markerad med röd målarfärg på träden.

Rekommenderad vandringsriktning: motsols.

 

Paulan puhuri, 10 km, rengasreitti

Leden går till största delen genom jämn skogsmark. Längs leden finns ödemarksliknande myr- och träsklandskap. Det finns mycket stormskador längs leden. Myrarna är spångbelagda eller så har de gjorts mer hållbara med kross. Stigen är en populär hjortronstig.

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid 3-4 timmar.
Svårighetsgrad:  lätt -  medelsvår

Startpunkt

Kylmäluoma campingområdet

Friluftskonstruktioner

Vanielinlampi vindskydd i form av en kåta och Pajusalmi vindskydd. Vid vindskydden finns en eldplats och en torrtoalett.

Sevärt

En myr och skogslandskap. Den sista sträckan går leden genom snårskog som stormen fällt genom vilken en stig har röjts. Leden är en unik möjlighet att bekanta sig med spår efter stormen!

Ruttbeskrivning

Hela leden är jämn, lättframkomlig momark. En lättframkomlig stig har röjts genom de stormfällda snårskogarna.

Ledmarkering: Leden är markerad med grön målarfärg på träden.

Rekommenderad vandringsriktning: motsols.

 

Myrskyn jälkeen, 16 km, rengasreitti

Leden går längs ödemarksliknande myr- och träsklandskap. Konttivaaras del går genom en gammal skog med endast lite spår efter stormen. I slutet av leden finns det mycket stormskador. Myrarna är spångbelagda eller så har de gjorts mer hållbara med kross.

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid 5-6 timmar.
Svårighetsgrad:  medelsvår  

Startpunkt

Kylmäluoma campingområdet

Friluftskonstruktioner

Valkeinens vindskydd, Salmijärvi vindskydd och Pajusalmi vindskydd. Vid vindskydden finns en eldplats och en torrtoalett.

Sevärt

En myr och skogslandskap. Den gamla skogen i Konttivaara, som till största delen blev utan stormskador. Den sista sträckan går leden genom snårskog som stormen fällt genom vilken en stig har röjts. Leden är en unik möjlighet att bekanta sig med spår efter stormen!

Ruttbeskrivning

Hela leden är jämn, lättframkomlig momark. En lättframkomlig stig har röjts genom de stormfällda snårskogarna.

Ledmarkering: Leden är markerad med blå målarfärg på träden.

Rekommenderad vandringsriktning: motsols.

Ledmarkeringar på en tall, i bakgrunden finns vandrare på en stig.

Övriga leder

Päätalostigen, 21 km, börjar vid västra ändan av Kylmäluomajärvi och går 3 km inom strövområdets gränser och fortsätter därifrån via Harjajärvi till Taivalskoski kommuncenter. Den del av leden som är utanför strövområdet underhålls och sköts av Taivalkoski kommun (taivalkoski.fi, på finska).

Skidleder

På Kylmäluomaområdet finns vanligen underhållna skidleder om vintern. Situation på säsongen 2020-2021 är öppen. Man kan fråga om spårens kondition vid campingområdets reception, tfn 040 500 3476.

Vatten- och kanotleder

Kylmäluomas otaliga sjöar ger en god möjlighet för rodd och paddling. Det finns inga utstakade kanotleder eller några strömmande vattendrag på området. Från området är det ca 5 km till Iijoki kanotled. Från campingområdets reception kan man hyra båtar och kanoter. Det är tillåtet att förvara egna båtar på Kylmäluomajärvi båtstrand, där det också finns en sjösättningsplats för båtar. Hyresstugorna Aarnikämppä och Ahveninen har roddbåtar till stughyrarens förfogande.

Cykelleder

Terrängcykling

Genom området går en 43 km lång terrängcykelled längs den gamla kyrkovägen från campingområdet till Taivalkoski (taivalkoski.fi, på finska) kommuncenter. Leden löper huvudsakligen längs Päätalostigen. Leden är inte svårighetsklassificerad, men den är ganska lättframkomlig.

 • Service:
  • Kylmäluoma campingområdes inkvarterings- och restaurangservice.
  • Strövområdets hyresstugor Aarnikämppä och Ahveninen.
  • Vid Kylmäluomajärvis nordstrand finns det en kåta och vid sjöns västra strand finns det ett skärmskydd.
  • Från Kylmäluomajärvis västra del avviker en 8 km lång terrängcykelled till Jokijärvi, där det finns privat inkvarterings- och övrig service i forfattarprofessor Kalle Päätalos landskap. Tilläggsinformation Taivalkoski kommun (taivalkoski.fi, på finska).
 • Sevärdheter :
  • Strövområdets insjö- och skogslandskap sedda från Kylmäluomaharju.

Snöskoterrutter

Från Iso-Syöte och Taivalkoski går det snöskoterspår till Kylmäluoma strövområde. Från Kylmäluoma finns det förbindelsespår till Hossa, Kajanalands snöskoterruttnät och Kuusamo.

Snöskoterrutterna jämnas vintertid av Taivalkoski snöskoterpolen, dit även Forststyrelsen hör.