Kylmäluomas instruktioner och regler

Instruktioner för att vistas och färdas i Kylmäluoma

 • På Kylmäluoma strövområde råder allemansrätten förutom på campingområdet, som har sina egna förhållningsregler.
 • Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast på eldplatser som anvisats för ändamålet och med ved som hämtats till eldplatsen.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
  • Om sommaren bör man alltid använda eld med försiktighet, eftersom de torra tallskogarna i Kylmäluoma lätt börjar brinna.
 • Parkeringsplatser avsedda för besökare finns på campingområdet och vid Kylmäluomajärvi båtstrand.
 • Hundar samt övriga keldjur bör alltid hållas kopplade med tanke på renarna.
 • Kylmäluomas fina lavhedar utgör ett betydande betesområde för renar. Vandrare bör lämna renarna i fred speciellt under kalvarnas märkningstid i juni samt under brunsttiden i september - oktober, då de stora hornprydda tjurarna som vaktar sin flock av kor kan vara farliga för människor.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

Friluftsanordningar

 • Kylmäluomas friluftsleder består huvudsakligen av lättframkomlig moterräng. Det krävs ingen speciell utrustning för att vandra och göra utflykter på Kylmäluoma. Myravsnitten är försedda med spångar. På åsområdena finns det trappor och broar över vattendrag, så som bäckar och tjärnarnas sund. Campingområdets närstigar som löper genom lätt moterräng är framkomliga även i joggingskor. För längre dags- eller nattfärder är det skäl att utrusta sig noggrannare.
 • Lederna är märkta i terrängen med målfärg, men det är skäl att taga med sig en karta. Man kan fråga efter kartor i campingområdets reception.
 • Längs urskogsområdets stig, vid Kylmäluomajärvis strand finns det en kåta, annanstans är rastställena öppna skärmskydd eller eldplatser. Rastställena är utrustade med eldplats, torrtoalett och ved (yxa och såg).
 • Det finns inga brunnar på strövområdet, men det går i allmänhet året om att dricka vatten från sjöar och större tjärnar samt från bäckar på området, men vattnet är inte forskat. Naturvatten används på eget ansvar. Se även Friluftslivets ABC.
 • Hyresstugorna och hyresbåtarna är alltid utrustade med flytvästar.
 • I den talldominerade moterrängen finns det få lövträd, så området lämpar sig också för t.ex. björkallergiker. Av samma orsak finns det färre myggor än på andra områden.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Högsäsong

 • Kylmäluomas toppsäsong infaller på sommarmånaderna. Kylmäluoma campingområde populärt bland familjer, fylls från midsommaren fram till skolornas början av karavanare och stugfolk. De populäraste friluftslederna är de korta stigarna nära campingområdet, som t.ex. naturstigen och Hukanharjustigen. Det är alltid lugnare på de långa lederna och i områdets västra ödemarksdel.
 • Strövområdets populära ödemarkslika hyresstugor, Ahveninen och Aarnikämppä, lönar det sig att reservera i god tid, ofta föregående sommar.
 • Från början av mars ända fram till Valborg finns det skidare och pimpelfiskare på området.
 • Syöte naturum ger närmare information om campingområdets öppettider och reservationsvillkor.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer