Söderskär

På ögruppens högsta punkt står den mer än 150 år gamla Söderskärs fyr. Bild: Kai Takala.
Söderskärs karga klippor är ett paradis för sjöfåglar. Mitt på ön reser sig en 150 år gammal fyr.

Läge: I Borgå yttre skärgård, cirka 15 sjömil (ca 28 km) från Helsingfors.

Besök: Öppet för besökare med egen båt 1.8–30.4, förbjudet att ta i land under häckningstiden 1.5–31.7. Avgiftsbelagda kryssningar för allmänheten erbjuds även under fridlysningstiden. Besökare får bekanta sig med ön helt gratis, men en avgift tas ut för besök i fyren. Ytterligare information (soderskar.fi).

Att göra och att se: Fyren, med en permanent utställning om öns och fyrens historia.

Tjänster: Kryssningar för allmänheten (soderskar.fi), båttransporttjänster och utflyktshamn. Kryssningsfartygets café är öppet för alla medan fartyget ligger i hamn på Söderskär.

Lämplighet: Lämpligt för båtfolk och fågelintresserade samt alla med intresse för kultur. Lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster, Kusten och huvudstadsregionen. Verksamheten sköts av EW Finland Oy.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/soderskar