Molpehällornas vippfyr

Längs naturstigen på Molpehällorna (1, 2 eller 3 km i en riktning) finns en kopia av en gammal vippfyr. En vippfyr är en gammal nordisk fyrtyp. Ovanpå den höga byggnaden finns en hävstång och i dess ena ända finns en korg av järn som fylldes ved ved, tjära eller kol. Då fyren var igång tändes en eld i korgen varefter korgen lyftes i upprätt läge.
Molpehällornas vippfyr är troligtvis den första vippfyren i Bottniska viken och den byggdes troligen år 1668. På sommaren ordnas utflykter till Molpehällorna. Båtfarare och paddlare kan också besöka Molpehällorna på egen hand. 
 
En träställning med en metallkorg på hög plats. Bredvid växer gröna låga buskar.

Norrskärs fyr

Den 21 meter höga fyren på Norrskär byggdes år 1847. Norrskär var den sista bemannade fyren i Finland. Fyrväktarna lämnade fyren år 1987.Norrskärs fyr är ett lämpligt utflyktsmål för båtfarare.
 
Ö med byggnader och en fyr fotograferade från sjösidan.

Minnesmärke över postrodden

Intill den gamla fiskehamnen vid Bodback har man rest ett minnesmärke över posttrafiken. Björköborna transporterade post och statliga tjänstemän över Kvarken till Sverige från och med 1500-talet ända fram till år 1809. På det ställe där minnesmärket har rests förvarades postroddbåten. Minnesmärket finns längs naturstigen Bodvattnet runt.
 
Sex träbåtar med roddare i allmogekläder.

Replotbron 

Replotbron blev färdig år 1997. Finlands längsta bro (1045 m) förenar Replot med fastlandet. Bron är också en port till de norra delarna av världsarvet Kvarkens skärgård. 
 
En lång uppbelyst bro i kvällsmörker. Brons ljus avspeglar sig i vattenytan.
 

Ritgrunds fyr 

Ritgrunds träbåk byggdes år 1863 och omvandlades till ljusfyr år 1945.  Ritgrund är en liten ö som ligger på den nordöstra sidan av Replot. Från Ritgrund startar en viktig inre farled från Bottenviken till Bottenhavet. Fyrön är ett lämpligt besöksmål för båtfarare och paddlare. 
 
En vintervy från skärgården. På ön finns byggnader och en fyr. Havet är isbelagt.

Rönnskärs båk

Rönnskärs nästan 22 meter höga båk är belägen på Fäliskäret. Den år 1784 byggda träbåken är Finlands äldsta bevarade sjömärke i trä.  Båken har inget ljus, men den är lätt att se när det är ljust. På Fäliskäret finns också två lotsvaktsstugor som byggts på 1800-talet. Stugorna har spaningsfönster i taket. Rönnskärs båk är ett utflyktsobjekt för båtfarare och paddlare men dit ordnas också några utflykter per år för allmänheten.
 
En hög träfyr i höstskrud. På himlen finns mörka moln.

Utsiktstornet Saltkaret

Det tjärade utsiktstornet ligger 800 meter från Svedjehamns fiskehamn längs Björkö-Panike vandringsled och naturstigen Bodvattnet runt. Från tornet som höjer sig till över 20 meters höjd öppnar sig en fantastisk utsikt över den steniga skärgården som bildas av "tvättbrädsmoränerna", dvs. de Geer-moränerna. Från tornet kan man också titta på skärgårdsfåglar: skäggdoppingar, viggar, fiskmåsar och havsörnar. Personer som rör sig med rullstol eller barnvagn kan ta sig längs en ramp upp till utsiktstornets nedre plattform.
 
Utsiktstorn på vintern. Stjärnhimlen är upplyst av norrsken.

Sommarö fortområde

Finlands kustartilleri verkade här under åren 1939–1987. I fortområdet fanns flera kanoner för att trygga havstrafiken till Vasa.  Fortet fungerade också som lagringsområde för till exempel havsminor. I närheten av vaktstugan finns en kanonbas där krigsveteranerna reste ett minnesmärke år 2001. Sommarö fortområde finns i Södra Vallgrund. På vaktstugans gårdsplan finns en parkering. 
 
Ett minnesmärke i sten med skog i bakgrunden.

Valsörarnas fyr

Längs Valsörarnas naturstig (3 km) finns en 36 meter hög rödmålad järnfyr som är byggd år 1886. Fyren påminner om Eiffeltornet i Paris, vilket inte är så konstigt eftersom båda byggnaderna är konstruerade av franska Henry Lepautes ingenjörsbyrå. Till Valsörarna ordnas guidade utflykter på sommaren. 
 
En stig går genom grönskande natur. Längs stigen kommer man fram till en hög fyr som kan skönjas i bakgrunden.

Minnesmärke över ryska soldater

Längs Valsörarnas naturstig finns ett minnesmärke av stenar till minne av ryska soldater som dött på Valsörarna. I mars 1809 i slutet av Finska kriget marscherade hundratals ryska soldater längs vårisen via Valsörarna till Sverige för att erövra Umeå. Skelettdelar från soldater som frusit ihjäl på Valsörarna har samlats under denna stenhög. Till Valsörarna ordnas guidade utflykter på sommaren.
 
Ett minnesmärke bestående av radade stenar med en minnesplatta i metall.