Instruktioner och regler för Världsarvet Kvarkens skärgård

27.6.2022
Varning för skogsbrand gäller. Det är förbjudet att göra upp öppen eld på alla eldplatser, förutom i eldstäder med rökkanaler.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i världsarvet Kvarkens skärgård

 • På området är det tillåtet att tälta enligt allemansrätten (miljo.fi).
 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Många av Kvarkens öar är viktiga häckningsområden för fågelfaunan, så det är viktigt att hålla sig till de markerade lederna under fåglarnas häckningstid 1.5 - 15.7.
 • Hundar bör hållas kopplade under alla årstider.
 • Havstornsbär kan man plocka för hand utan begränsning. Nuförtiden är det även tillåtet att använda bärpressare utan tidsbegränsningar.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Instruktioner för att vistas och färdas på Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde

 • Det är endast tillåtet att röra sig längs stigen mellan stora bryggan på Ebbskär, fyren, Båthusviken och Garpörshamnen på Valsörarna.
 • Ett allmänt landstigningsförbud gäller under häckningstiden 1 maj-31 juli med undantag för följande platser: Området kring den stora bryggan på Ebbskär, hamnen innanför Garpören, Båthusviken på Storskär, västra delen av Malskärsören samt Malskär med sin ankarplats och hamn. Landstigningsförbudet gäller inte björköbor.
 • Inom hela skärgårdsområdet gäller fartbegränsning på åtta knop och man får endast röra sig längs de utprickade farlederna.
 • Hunden skall hållas kopplad.
 • Eld får endast uppgöras vid eldplatserna. Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast på de för ändamålet anvisade platserna. Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) utfärdats. Förbudet gäller inte sådana kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Ta i beaktande fåren som betar i Valsörarna och stäng portarna längs stigen noggrant efter dig.
 • Tillfällig tältning är tillåten mellan 1 augusti och 30 april på anvisade områden på Ebbskär, Malskärsören och Malskär.
 • Skräpfritt friluftsliv! Det finns inga avfallskärl i Valsörarna, så var och en för bort sina egna sopor.
 • Området sköts av Björköby delägarlag.

En stenig skärgård.

Snipansgrund-Medelkallas sälskyddsområde

 • I Kvarken finns ett särskilt sälskyddsområde (metsa.fi) där rörelsefriheten är begränsad. Det är förbjudet året om att färdas och vistas på närmare håll än en halv sjömils avstånd från de bådar som anges på kartan över skyddsområdet. Under tiden 16.6–31.1 är det tillåtet att röra sig utanför en halv sjömil från bådarna, under övriga tider endast med Forststyrelsens tillstånd.

Två sälar kikar ut från en öppning bland issörjan.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga i Kvarkens skärgård. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Väder, utrustning och säkerhet

 • Man bör alltid förbereda sig noggrannt för att färdas på havet, eftersom vädret kan växla överraskande fort.
 • Klä dig alltid enligt väder i vindtäta kläder, eftersom det kan blåsa kallt på havet.
 • I Kvarkens labyrintaktiga skärgård är sjökortsserie F en oumbärlig utrustning. För de frivilligt uppehållna småbåtslederna utanför de officiella farlederna säljs det lokalt en egen kartserie. På dessa båtleder färdas man sig på eget ansvar.
 • Fästingarna håller på att sprida sig även till Kvarkens skärgård.
  • Man kan alltid skydda sig mot fästingar genom att klä sig i långa byxor och långärmad tröja. Det lönar sig att lägga byxbuntarna innanför strumporna.
  • Efter utfärdsdagen lönar det sig att göra en fästingsinspektion. Fästingar hittas speciellt i knä- ovh armveck. Fästingarna lönar det sig att ta bort med de fästingpincetter som säljs i apoteken.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Sjöräddningens alarmnumren är 0294 1000. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Ställen som kräver försiktighet

 • Strändernas stenar och klippor kan vara förrädiskt hala, så rör dig försiktigt på stränderna.
 • I Kvarken strömmar vattnet kraftigt, vilket inverkar på isens tjocklek om vintern. Vi rekommenderar inte att man rör sig på isen om man inte känner till de lokala isförhållandena.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer