Valsörarna

Valsörarna ligger ytterst i Kvarken och är en del av Kvarkens världsarvsområde. Ögruppens största holme utgörs av Ebbskär och Storskär, vilka till följd av landhöjningen har vuxit samman. Skärgården här är ett gammalt kulturlandskap där spåren efter bofasta fyrvaktares och björköfiskarnas verksamhet ännu syns.  

I många århundraden har Valsörarna varit björköbornas mest betydelsefulla fiskeläge.
Redan år 1948 fredades Valsörarna som fågelskyddsområde på björköbornas initiativ. Tillsammans med redan tidigare fredade Björkögrunden bildades år 1977 Valsörarna -Björkögrundens naturskyddsområde. Området täcker 600 ha och 17 200 ha vatten. Nästän hela skärgården ägs av Björkö delägarlag.

Valsörarnas landmärke är den år 1886 byggd, 36 m höga, rödmålade järnfyren. Bemanningen på fyren upphörde 1964.  Ebbskäret hade en sjöbevakningsstation från 1948 till 2009.

Naturstigen, som är 2,5 km i en riktning, ger dig en möjlighet att uppleva den omväxlande naturen. Längs stigen finns infotavlor som berättar om öns natur och historia.

Läge

Valsörarna, Korsholm kommun

Huvudbryggan i norra änden av ön
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 27. 6243 ' lon: 21° 46.3972' ETRS-TM35FIN N: 7047522 E: 239649 
Mindre brygga i södra ändan av ön
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 27. 6243 ' lon: 21° 46.3972' ETRS-TM35FIN N: 7047522 E: 239649 

Kommunikationer och kartor

 • De närmaste hamnarna, dit man kommer med bil ligger i : Svedjehamn, Björkövägen 1008, 65870 Björköby och Klobbskat, Klobbskatvägen 170, 65970 Söderudden
 • Valsörarnas karta (julkaisut.metsa.fi, 445 KB, pdf)
 • Terrängkarta P324 Valsörarna Maastokartta 1:50 000
 • Grundkarta P3244 Valsörarna 1:25 000
 • Sjökort 957 Merenkurkku, 1:250 000,
 • Utflyktskarta.fi

Med båt

Hamn

Naturstig

Övriga service

 • Eldplats
 • Torrtoalett
 • Infotavla
 • Bord och bänkar
 • Vindskydd

Avfallshantering

Anmärkningar

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer