Tillgänglig Kvarkens skärgård 

Kvarkens skärgård erbjuder tillgängliga tjänster, leder och konstruktioner. En del av eldplatserna och toaletterna är dimensionerade så att de kan nås med rullstol.
Från samarbetsföretagen i Kvarkens skärgård kan man höra sig för om guidade utflykter för rörelsehindrade, vandrande med barn och nybörjare, även för grupper.

 

Bekanta dig med Kvarkens tillgängliga tjänster

Mer information om tillgängliga tjänster och rutter i Kvarkens skärgård Världsarvsporten, tillgängligt naturum, tfn: 050 346 6200, e-post: info@merenkurkku.fi


Tillgängliga naturleder

Kvarkens alla rutter.

Tillgängliga tjänster som erbjuds av samarbetsföretagare


Från samarbetsföretagen i Kvarkens världsarvsområde kan man höra sig för om guidade utflykter för rörelsehindrade, vandrande med barn och nybörjare, även för grupper. Bekanta dig med Kvarkens samarbetsföretags tjänster.