Yttergrund

När Yttergrunds fyr blev färdig 1892 var den Finlands högsta fyr och samma år byggdes också bostadsbyggnader för fyrvaktare. I närheten av byggnaderna fanns också små djurstall samt odlingslotter och stengärdsgårdar som uppkommit vid röjningen av dem. 
Efter automatiseringen av fyren 1963 blev fyrvaktarnas bostäder tomma.  Yttergrunds fyr är nu Finlands tredje högsta fyr efter Bengtskärs fyr och Sveaborgs fyr. 
Forststyrelsen äger numera fyrvaktarnas byggnader och för skötseln av dem ansvarar Andelslaget Solrutten.

Läge

Yttergrund, Sideby, Kristinestad
Euref-Fin (~ WGS84) lat:  61°58.831 ' lon: 21° 17,676 ' ETRS-TM35FIN: N: 6885151 E: 201242

Kommunikationer och kartor

 • Den närmaste hamnen, dit man kommer med bil, är Kilhamn, Kiili 62°02,3’ P, 21°18,7’
 • Terrängkartor (1:20 000) nrot 1241 03 ja 1241 02,
 • Sjökort F Kvarken, 1:50 000. 
 • Utflyktskarta.fi

Med båt

Service

Hamn

Övriga service

 • Eldplats
 • Torrtoalett

Avfallshantering

Anmärkningar

 • När varning för terrängbrand har utfärdats, är det förbjudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. På ön finns inga kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Dricksvatten bör medtagas.
 • Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur till hyresstugan.Sällskapsdjur måste ovillkorligen hållas kopplade då man rör sig på ön. 
 • För att trygga fåglarnas häckningsro får man röra sig enbart längs de markerade stigarna under 1.5 - 15.7.
 • Mobiltelefonens hörbarhet 
 • Kontrollera vilka tillstånd för fiske behöver du (eraluvat.fi).
 • Skydd mot fästingar

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer