Aktuellt i  Världsarvet Kvarkens skärgård

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Lekbäcken vid Bodvattnet runt-leden i Svedjehamn fick en ny bro

En brokonstruktion av trä som korsar en liten bäck. Det finns utsiktsplattformer i båda ändarna av bron. Bron och utsiktsplattformarna är försedda med räcken. I bakgrunden I bakgrunden synns en lugn havsvik och skog i höstens färger.(Uppdaterat 26.11.2021) 
Bron över bäcken vid Märaryggen, vid naturleden Bodvattnet runt förnyades. Den nya bron gläder såväl besökare som fisken plaskar sig genom bäcken om våren. Läs mera (metsa.fi).

 

Mickelsörarnas naturstation fick en ny brygga

I förgrunden på bilden finns en gårdsplan medd några träd och ett uthus. Bakom den finns en strand med en brygga längs med stranden. En båt ligger förtöjd vid bryggan. Träden har inga löv, det är sen höst och vattenytan är lugn.

(Uppdaterat 26.11.2021) 
En ny 70 m lång brygga har nu byggts intill den gamla bryggan på Mickelsörarnas naturstation. Till våren kommer det även att finnas en småbåtsbrygga vilket gör det lätt att ta sig till hamnen även med mindre motorbåtar.
Den nya bryggan kommer att betjäna alla besökare på naturstationen. Bryggan har finansierats av Forststyrelsen och Andelslaget Solrutten.

Vägen som leder till Risös naturstig i bruk 

(Uppdaterat 23.11.2021) 
Vägen som leder till Risös naturstig Ampumatie är åter i bruk. Det sker dock fortfarande skogsavverkningar utanför naturskyddsområdet. Var försiktig när du rör dig i området.

Utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled

(Uppdaterat 6.9.2021)
Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av vandringsleden mellan Björkö och Panike byar i Kvarken tillsammans med delägarlagen, privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Målsättningen är att göra utbudet av naturstigar och vandringsleder mångsidigare i världsarvsområdet. Vi avser också att utöka antalet leder som lämpar sig för rörelsehindrade.
Läs mera (www.metsa.fi)

En ny ljudguide om Kvarkens skärgård under arbete

(Uppdaterat 9.6.2021)
Den här ljudguiden (kvarken.fi) berättar om fem platser i och kring världsarvsområdet Kvarkens skärgård.
De fem ljudspåren är ett test inför en större audioguide som blir klar våren 2022.
Du kan hjälpa oss att göra dem ännu bättre! Ge din feedback i formuläret efter att du lyssnat på dessa.

 

 

Nyheter från Kvarken