Aktuellt i  Världsarvet Kvarkens skärgård

Menförestiden är nu i Kvarkens skärgård

(Uppdaterat 30.3.2021)
Många grusvägar i Kvarkens skärgård är nu i dåligt skick pga av att snön och is håller på att smälta. 
Vargisvägen är öppen bara till de som hyr Björkören-stugan. Till Vargis-ödestugan kommer man inte för tillfället med bil.
 

Ny karta med 360-bilder över världsarvet Höga kusten - Kvarkens skärgård världsarvsområde

(Uppdaterat 3.2.2021)
Spana ut över Höga kusten - Kvarkens skärgård världsarvsområde med hjälp av 360- bilder på kartan (map.highcoastkvarken.org). Kartan berättar också hur strandlinjen såg ut för 4000 eller 600 år sedan.

Klobbskat utkikstorn är stängt över vintern

(Uppdaterat 28.1.2021)
Klobbskat utkikstorn är stängt över vintern, eftersom det inte ha vinterunderhåll. Då snön och isen har smält och det inte finns risk att halka, i början av april, tas hindret och skylten bort och det är  tillåtet att klättra upp i tornet. Mer information om detta kommer senare.
 

En ny parkeringsplats finns nu i Fort Sommarö 

(Uppdaterat 7.10.2020)
En ny parkeringsplats finns nu i Fort Sommarö.  Parkeringsplatsen finns längs Sommarövägen före Sommarö hyresstugan. Vägen efter parkeringsplatsen är stängd med en vägbom. 

En stor parkeringsplats med några bilar i bakgrunden. Området är omgivet av stenblock och i bakgrunden finns skog. Bom och väg till höger.

 

Nyheter från Kvarken

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset