Utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled

(Uppdaterat 6.9.2021)
Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av vandringsleden mellan Björkö och Panike byar i Kvarken tillsammans med delägarlagen, privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Målsättningen är att göra utbudet av naturstigar och vandringsleder mångsidigare i världsarvsområdet. Vi avser också att utöka antalet leder som lämpar sig för rörelsehindrade.
Läs mera (www.metsa.fi)

En ny ljudguide om Kvarkens skärgård under arbete

(Uppdaterat 9.6.2021)
Den här ljudguiden (kvarken.fi) berättar om fem platser i och kring världsarvsområdet Kvarkens skärgård.
De fem ljudspåren är ett test inför en större audioguide som blir klar våren 2022.
Du kan hjälpa oss att göra dem ännu bättre! Ge din feedback i formuläret efter att du lyssnat på dessa.

 

 

 

 

 

Nyheter från Kvarken

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset