Björkö-Panike vandringsledens färja

(Uppdaterad 2.7.2024)


En spång med räcke tar dig till bryggan vid Korsbådafjärden. Härifrån kan du fortsätta med en färja till Stora Segelsören fr.o.m. 29.6.2024. 

Överfarten tar ca 15 minuter. Föraren är på plats.

På Björkö-Panike vandringsleden finns en färja tillgänglig för vandrare enligt följande:
29.6.-15.8. varje dag  kl 10-18
16.8.- 30.9. lördag och söndag, kl 10-18

Väderreservation: Eventuella restriktioner på grund av vind och vattenstånd. Kontrollera färjans status: ring numret 050 346 6200 Världsarvsporten - besökscentret för världsarvsområdet Kvarkens skärgård.

 

Utsiktstornet Saltkaret är öppet igen

(Uppdaterad 30.11.2023) 
Vi var tvungna att tillfälligt stänga Saltkarets torn på grund av snösituationen. Men nu kan du återigen beundra de snöiga världsarvslandskapen från Saltkarets torn. 

Kvarkens utflykts- och vandringsleder blir mångsidigare - under sommaren har mycket nytt byggts

(Uppdaterad 22.9.2023) 
Utvecklingsprojektet för Björkö-Panikes vandringsled är inne på slutrakan och entreprenörerna har arbetat idogt under sommaren och början av hösten. Efter förnyandet har två helt nya naturstigar och två rastplatser öppnats i somras längs en helhet på över 20 kilometer. Läs mera.

Stora Segelsören - rastplats.
 

Den första gemensamma förvaltningsplanen för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård – nu är det dags att ge respons 

(Uppdaterad 5.9.2023) 
Kvarkens skärgård utgör tillsammans med Höga Kusten i Sverige ett världsarv. Forststyrelsen och Länsstyrelsen Västernorrland tar nu fram den första gemensamma förvaltningsplanen för det gränsöverskridande världsarvet. Från början av september till mitten av oktober finns det nu chans att ge respons på utkastet till planen. Den här planen fokuserar på förvaltningen av världsarvets värden, och lyfter fram de fokusområden och åtgärder som Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Forststyrelsen Naturtjänster kan ansvara för. Tidigare planer har behandlat Höga Kusten och Kvarkens skärgård separat. Läs mera.

Vargis parkering är i bruk igen

(Uppdaterad 5.9.2023) 
Vargis parkering har byggts ut och kan användas igen.

En parkeringsplats med grusbotten och omgiven av skog.
 

Den nya Panike naturstigen i Vargisområdet

(Uppdaterad 7.7.2023) 
En ny naturstig har öppnats och markerats i Vargisområdet i Panike. Stigen är 2,6 kilometer lång och bildar en ring, så du kan börja och avsluta din utflykt på samma plats.
En del av stigen går längs med havet. 
Ge dig ut och utforska denna mångsidiga naturstig och upplev naturens skönhet på nära håll.
Det finns inga skyltar eller kartor längs stigen än, men den är tydligt markerad i terrängen med orange salmiakmönster. Denna naturstig är i utmanande terräng. Välj bra skor och skydda dig mot myggor.

En karta över den nya naturstigen Panike i Vargisområdet.
 


Nu gör vi bättre markeringar längs både nya och gamla delar av Björkö-Panike vandringsled

(Uppdaterad 8.6.2023)
Man kan redan använda den nya stigen runt Långgrund (3,4 km). I terrängen är stigen markerad med orange salmiakmönster. Det finns trappsteg för att komma sig över fårstängslen. På våta partier finns inga spångar ännu, så du behöver stövlar eller vandringskängor med skaft. Kartor och skyltar kommer att sättas upp senare. 

Det löns inte att följa andra halvfärdiga stigar. Vi meddelar så snart de är färdiga att upptäckas!

Karta över den nya rutten i Långgrund.

 

Besökarantalet har sjunkit i Kvarkens skärgård 2022 jämfört med koronaåren, men är högre än 2019

(Uppdaterad 25.1.2023)
Antalet besökare på de platser Forststyrelsen upprätthåller i Kvarkens skärgård var ca 86 000 ifjol. Den här siffran får man tack vare räknare utplacerade längs olika naturstigar. Det är mindre än under 2020 och 2021 då pandemin fick många att söka sig till naturen, men mer än 2019, innan pandemin började. 
Under 2023 kommer Forststyrelsen att förnya Björkö-Panike vandringsled på flera sätt, och troligen kommer det att bidra till att besöksmängden i Kvarkens skärgård stiger igen. 

Besökarantalet i Kvarkens skärgård
2019: 80516
2020: 95 000
2021: 121 714
2022: 85 815

En vinterbild av en stenig skärgård.
 

Av säkerhetsskäl är Kackurmossens fågeltorn i Petalax stängt tillsvidare

(Uppdaterad 8.6.2023)
Kackurmossens fågeltorn vid Norjärträsk är stängt tillsvidare av kundsäkerhetsskäl.
Tornet är i dåligt skick och orsakar betydande säkerhetsrisker för besökare.
Detta användningsförbud gäller tillsvidare. Användningsförbudet kan hävas om tornet kan renoveras för att göra det säkert.

Karta om Kackurmossens fågeltorn.
 

Utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled

(Uppdaterat 15.3.2023)
Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av vandringsleden mellan Björkö och Panike byar i Kvarken tillsammans med delägarlagen, privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Målsättningen är att göra utbudet av naturstigar och vandringsleder mångsidigare i världsarvsområdet. Vi avser också att utöka antalet leder som lämpar sig för rörelsehindrade.
Läs mera (www.metsa.fi)  

 

Nyheter från Kvarken

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Tips för vandraren

Kniv och ved

Att göra upp eld: Friluftslivets ABC.