Nyheter

Kvarkens utflykts- och vandringsleder blir mångsidigare - under sommaren har mycket nytt byggts

Utvecklingsprojektet för Björkö-Panikes vandringsled är inne på slutrakan och entreprenörerna har arbetat idogt under sommaren och början av hösten. Efter förnyandet har två helt nya naturstigar och två rastplatser öppnats i somras längs en helhet på över 20 kilometer. Spångar, skyltar och ledmarkeringar har också förnyats för hela ruttnätet. Tillgängliga tjänster har utökats i form av en ny tillgänglig ruttdel, en naturtillgänglig plattform och en tillgänglig utsiktspunkt. Vandringsleden har också piggats upp med helt nya tematavlor och avståndsskyltar. Dessutom har Svedjehamns infopunkt fyllts med konst. 

Nya spångar vid vattnet.

– Planeringsskedet var utmanande och långt. Det har varit väldigt fint att nu få se resultaten av arbetet och hur mycket nytt man fått ut i terrängen under sommaren. Den förnyade rutten, kombinerad med båttransport, erbjuder en unik upplevelse för vandraren. Vi har också sysselsatt många olika företagare från  området, säger Forststyrelsens projektchef Jonna Hagström

Vandringsleden har genomförts med hjälp av ett tilläggsanslag som riksdagen beviljat. Målet har varit att göra tjänsterna mångsidigare för turister och vandrare samt att öka de tillgängliga tjänsterna.  

– Världsarvet Kvarken behöver många olika slags vandringsalternativ. I och med denna helhet kan besökaren lätt välja rutter av olika längd, enligt eget tycke, säger Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.  

Vad är nytt i terrängen?  

Stora Segelsören - rastplats.

De nya rastplatserna på Stora Segelsören och Rotörskatan samt utsiktsterrassen invid den nya rutten i Panike och utvidgningen av parkeringsområdet har färdigställts. På båda rastplatserna finns eldstäder, bänkar och/eller bord, vedskjul och dass. Rastplatserna är en del av Forststyrelsens nya modeller för rastplatser, där konstruktionerna byggs av element. Konstruktionerna i Kvarken har tillverkats i träverkstäder i fängelserna i Kervo och Sveaborg.  

Rotörskatan - rastplats.

Skylten INFO på infopunktens vägg.Infopunkten fick barnvänlig konst av en konstnär från Bergö, Lars-Göran Söderholm. Temat är landhöjningen
och infopunkten innehåller allt möjligt smått och gått att titta på och röra vid för barnen. En stor kartbild visar skärgården utanför Kvarken. I verket/arbetet har konstnären skapat en fåra som imiterar båtleden och längs den kan man förflytta en båt. Dessutom fick infopunktens tak fåglar som skulpterats av Söderholm och några fågelsiluetter som räddades från Wasalandias torn innan det rivdes. 

"De nya karttavlorna är färdiga, men de förs ut i terrängen först när alla element som syns på kartan är färdiga. De nya stigarna på Långgrund och Panike har dock redan öppnats och markerats med orange och blå ledmarkeringar, så vi vill redan nu önska folk välkomna för att prova på lederna", uppmuntrar Hagström. 

Färjan förverkligas senare 

Tidtabellen för färdigställandet av den eldrivna vajerfärjan för korsningen av Korsbådafjärdens vattendrag har skjutits upp och vi berättar mer om saken i takt med att hösten framskrider.   

Förnyelserna i siffror: 

 • Nya leder     5022 m 
 • Ledmarkeringar     19703 m 
 • Breda landgångar     131 m 
 • Spångar     1337 m 
 • Bänkar     8 st. 
 • Informationstavlor     28 st. 
 • Bordsbänkar     11 st. 
 • Torrtoaletter      4 st. 
 • Stigbroar      8 st. 
 • Fiskobservationsplattform     1 st. 
 • Kokskjul/eldplatser     5 st. 
 • Amdra byggnader/konstruktioner     4 st. 

Mer information