Synlighet för Forststyrelsens Naturtjänsters samarbetsföretag i den nya tjänsten Utinaturen via databasen DataHub

Avtalsföretagets synlighet i tjänsten Utinaturen

Forststyrelsens Naturtjänster utvecklar en riksomfattande digital tjänst som för samman besöksmål, leder och tjänster med anknytning till friluftsliv från olika aktörer. Den nya webbtjänsten och applikationen samlar via Lipas-platsinformationssystemet information om frilufts- och utflyktsmål som underhålls av kommuner och föreningar till samma tjänst som utflyktsmål på statens mark. Den nya applikationen och webbtjänsten är gratis för alla och är klart att användas i slutet av 2024.

I de kommande Utinaturen-tjänsterna använder Forststyrelsen Visit Finlands produktdatabas DataHub för att presentera avtalsföretagens service- och produktutbud, där företagaren själv lägger till sin produkt. För varje objekt i tjänsten Utinaturen inrättas en produktgrupp i DataHub och en företagare som har ett avtal får möjlighet att lägga till sina produkter/tjänster i de produktgrupper (områden) som hen enligt avtalet har rätt till och för vilka hens produktutbud lämpar sig.

Hur förbättras företagens synlighet i den nya tjänsten Utinaturen?

 • Den nya tjänsten är mer kundvänlig och presenterar områdets serviceutbud på ett mångsidigare sätt.
 • I stället för den nuvarande företagslistan får företagen en mycket bättre, besöksmålsspecifik synlighet för sina produkter och tjänster.
 • Forststyrelsens tjänster och turismtjänsterna som produceras av företag finns i samma vy enligt kategori.
 • Kunderna hänvisas till olika tjänster så enkelt som möjligt i olika skeden av utflykten.
 • På produktkortet finns det innehåll som företagaren producerat för DataHub, dvs. en beskrivning av och de viktigaste uppgifterna om produkten + en länk till en eventuell webbutik. 

Nyttan med att använda DataHub för företag

 • Produktinformationen hanteras av företaget och kan uppdateras på ett ställe i realtid.
 • Förutom tjänsten Utinaturen får du också möjlighet att synas på andra marknadsförings- och försäljningsplattformar som utnyttjar DataHubs utbud, t.ex. regionala organisationers webbplatser, andra webbplatser för turism och Visitfinland.com.

Synlighet i den nya Utinaturen-tjänsten kräver följande:

 • Företaget ska ha ett gällande turismsamarbetsavtal (metsa.fi) med Forststyrelsens Naturtjänster.
 • Företagets tjänster ska vara lämpliga för innehållet i tjänsten Utinaturen och för målgrupperna.
 • Företaget ska ha en webbplats på både finska och engelska. 
 • De produkter/tjänster som företaget erbjuder ska vara belägna/äga rum inom eller i omedelbar närhet av de områden som förvaltas av Forststyrelsen (företaget kan vara registrerat någon annanstans). 
 • Alla produkter som lyfts fram från DataHub till Utinaturen-tjänsterna ska överensstämma med ordningsstadgan för verksamhetsområdet (besöksmålet) och andra bestämmelser. Om du ändå erbjuder turismprodukter utanför vårt områdes gränser (dvs. i den omedelbara närheten, som en tjänst för områdets besökare), kom ihåg principerna för hållbar turism (metsa.fi).

Forststyrelsen fungerar som kurator för det innehåll som visas på Utinaturen-tjänstens webbplats och kontrollerar att varje produkt passar in i utbudet för ifrågavarande naturbesöksmål. Dessutom säkerställs företagets avtalsenlighet.

Tilläggsinformation