Stubben

Ögruppen Stubben består av två närliggande öar, Lillskär och Storskär, som har fungerat som bas för fiskare sedan 1500-talet.
På Storskär finns en fyrbåk av trä från 1850-talet.
På Lillskär byggde man en kombinerad fyr- och lotsstation 1954. Lotsverksamheten upphörde och fyren automatiserades på 1960-talet. 

Läge

Stubben, Nykarleby
Euref-Fin (~ WGS84) lat:  63°31.556 ' lon: 22° 09.641' ETRS-TM35FIN: N: 7056227 E: 3259564

Kommunikationer och kartor

  • Den närmaste hamnen, dit man kommer med bil, är Brännskata fiskehamn Euref-Fin (~ WGS84) lat:  63°30,005' lon: 22° 18.084' ETRS-TM35FIN: N: 7052839 E: 3266342
  • Terrängkartor (1:50 000) nrot ,Q331, Q333
  • Terrängkarta (1:20 000) nro,134304
  • Sjökort F Kvarken, 1:50 000. 
  • Utflyktskarta.fi

Med båt

Service

Hamn

Övriga service

  • Torrtoalett

Avfallshantering

Anmärkningar

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer