Ankomst till Världsarvet Kvarkens skärgård

Karta över Världsarvet Kvarkens skärgård

 

Kvarkens skärgård ligger mellan Vasa och Umeå i Sverige. Till den finska skärgården hör det öar från fem kommuners område. Kvarkens skyddsområden ligger huvudsakligen i den yttre skärgården, men en del områden ligger även inom broförbindelser på de närliggande holmarna och t.o.m. på fastlandet, nära Vasas centrum.

Med buss