Ankomst till Världsarvet Kvarkens skärgård

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Karta över Världsarvet Kvarkens skärgård

Kvarkens skärgård ligger mellan Vasa och Umeå i Sverige. Till den finska skärgården hör det öar från fem kommuners område. Kvarkens skyddsområden ligger huvudsakligen i den yttre skärgården, men en del områden ligger även inom broförbindelser på de närliggande holmarna och t.o.m. på fastlandet, nära Vasas centrum.

Till vandringslederna

Startpunkter för vandringslederna.

Med buss till Kvarkens skärgård 

Till Vasa går det bra kommunikationer med buss (matkahuolto.fi). Från Vasa kommer man vardagar med buss till Korsholms Replot, Södra Vallgrund, Panike och Björköby samt Malax Bergö. 

Med tåg till Kvarkens skärgård 

Till Vasa går det bra kommunikationer med tåg (vr.fi).

Med bil till Kvarkens skärgård 

Parkeringsplatsen vid Svedjehamns fiskehamn, Björkövägen 1008, 65870 Björköby 
Under vinterunderhåll är parkeringsområdet mindre. Parkeringsavgift.

Parkeringsplatsen vid Sommarös naturstig, Sommarövägen, 65930 Södra Vallgrund 
ej exakt adress, Parkeringsplatsen går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Skyttevägens parkeringsplats i Risö, Skyttevägen 65100 Vasa, ej exakt adress, Ej vinterunderhåll.

Klobbskat fiskehamn, Klobbskatsvägen 170, Söderudden.  Parkeringsplatsen går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Öjens parkeringsplats vid vägen från Vasa till Sundom, Myrgrundsvägen 160, 65410, Sundom. Parkeringsplatsen går att använda också på vintern. 

Parkeringsplats vid Söderskatavägen  i Västerö. I ändan av Söderskatavägen, ej exakt adress, 66910 Soklot. Ej vinterunderhåll. 

Parkeringsplats Equity i Västerö, Sanduddsvägen, ej exakt adress, 66910 Soklot. 
Ej vinterunderhåll.

Panike småbåtshamn,  Panikevägen 520, 65970 Söderudden. Ej vinterunderhåll.

Köklot fiskehamn, Köklotvägen 1208, 65760 Iskmo. Ej vinterunderhåll. 

Bredskäret fiskehamn, Molpe, Hamnvägen, 66210 Molpe. Ej vinterunderhåll.

Med båt till Kvarkens skärgård

Byarnas fiskehamnar är lämpliga ställen att börja båtutflykter. I dem finns det utan undantag ramper för sjösättning. Fiskehamnarna är markerade bl.a. på områdets GT-vägkarta. Mer information om tjänster för båtfolk.

Av  Forststyrelsens samarbetsföretagare  är det möjligt att beställa båttransporter.

Kvarkens båtförbindelse (wasaline.com) från Vasa till Umeå i Sverige verkar året om. 

Flera färggranna kanoter i rad upp på en stenig strand.  Det växer smä träd och gräsväxter nära stranden.