Leder i Världsarvet Kvarkens skärgård

Bekanta dig med Kvarkens natur, historia och kulturlandskap längs naturstigar eller vandringsleder. I Kvarken kan du fortfarande uppleva istidens mäktighet genom de moränfält och flador och glosjöar som formats av istiden.

Vi rekommenderar i Kvarken

Bodvattnet runt, 4 km rundslinga

Fotvandring symbol. Krävande tillgänglig led symbol. Eldplats symbol. Toalett symbol. Toalett för rörelsehindrade symbol. Naturtorn symbol. Fågelskådning symbol. Parkeringsplats symbol.

Skärgårdlandskap fotograferat från havet med fyra träbyggnader på stranden och i bakgrunden skog.

Under bar mark, tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll. 
Lätt för nybörjare, familjer och grupper. Från Svedjehamns parkeringsplats till utsiktstorn (ca 800 m) och till Bodback gamla hamnen (ca 1,3 km) kan både rullstolar och barnvagnar ta sig fram.
Startpunkt: Svedjehamns parkeringsområde.

Ruttbeskrivning för Bodvattnet runt.

Sommarös naturstig 1,5 eller 2,4 km rundslingor / 7 km i en riktning

Fotvandring symbol. Vandring på naturstigar symbol. Eldplats symbol. Toalett symbol. Skärmskydd symbol. Parkeringsplats symbol.

Tre vandrare på en somrig strand.

Under bar mark, tidåtgång 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.
Lätt för nybörjare, familjer och grupper. På området finns även grusvägar som är lämpliga för barnvagnar. 
Startpunkt: Parkeringsområdet före Sommarös vaktstuga.  

Ruttbeskrivning för Sommarös naturstig.

Öjens naturstig 4,5 km rundslinga

Fotvandring symbol. Vandring på naturstigar symbol. Eldplats symbol. Toalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Barrskog med ett vindfälle i förgrunden.

Under bar mark, tidåtgång 2,5 timmar, inget vinterunderhåll.Lätt för nybörjare, familjer och grupper. 
Startpunkt: Myrgrundsparkeringsplats vid vägen från Vasa till Sundom.

Ruttbeskrivning för Öjens naturstig.

Övriga leder i Kvarken

Risö 4,9 km

Fotvandring symbol. Eldplats symbol. Toalett symbol. Naturtorn symbol. Fågelskådning symbol. Parkeringsplats symbol.

Havslandskap. Fåglar flyger på himlen.

Under bar mark, tidåtgång 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.
Lätt för nybörjare, familjer och grupper; leden spångad till fågeltornet.
Startpunkt: Parkeringsområdet i ändan av Skyttevägen.

Ruttbeskrivning för Risö led.

Kikanberget 0,8 km fram och tillbaka

Vandring på naturstigar symbol. Besök sevärdheter och utsiktsplatser symbol. Naturtorn symbol.

Från ett högt berg öppnar sig ett havslandskap bakom trädtopparna.

Under bar mark, tidåtgång 1 timme, inget vinterunderhåll. 
Lätt för nybörjare, familjer och grupper; men trappan till utkikstornet är brant.
Startpunkt: Caféet intill Klobbskats hamn.

Ruttbeskrivning för Kikanberget led.

Björkö - Panike vandringsled på fastlandet (7 km fram och tillbaka)

Fotvandring symbol. Krävande tillgänglig led symbol. Eldplats symbol. Kokskjul symbol. Toalett symbol. Toalett för rörelsehindrade symbol. Naturtorn symbol. Fågelskådning symbol. Parkeringsplats symbol.

En grönskande lövskog med vandrare.

Under bar mark, tidåtgång 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.
Leden är lätt att vandra, med det finns trappor för att  ta sig över fårstängslen och leden är delvis stening.
Startpunkt: Svedjehamns parkeringsområde.

Ruttbeskrivning för Björkö-Panike vandringsled.

Västerö vandringsled (4,6/6/14 km)

Fotvandring symbol. Eldplats symbol. Toalett symbol. Parkeringsplats symbol.

En gräsbevuxen strand med stora stenar.

Under bar mark, tidåtgång 3-5 timmar, inget vinterunderhåll.
Normal led.
Startpunkter: Söderskatavägens och Equityvägens parkeringsområden i Västerö. 

Ruttbeskrivning för Västerö vandringsled.

Naturstigar som endast är tillgängliga med båt

 

Mickelsörarnas naturstig (1/1,5 km rundslinga)

Patikointi Luontopolkuun tutustuminen Tulentekopaikka Kuivakäymälä Laavu

Stenigt område i förgrunden och lövskog i bakgrunden.

Under bar mark tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll. Stigen är mycket stenig. 
Startpunkt: Gårdsplanen vid Mickelsörarnas naturstuga på Kummelskäret. 
Ruttbeskrivning för Mickelsörarnas naturstig

 

Molpehällornas naturstig (1/2/3 km rundslinga)

Patikointi Luontopolkuun tutustuminen Tulentekopaikka Kuivakäymälä

En stenig havsvik och i bakgrunden vass, stenar och gles trädbestånd,

Under bar mark tidåtgång 1-1,5 timmar, inget vinterunderhåll. Normal led, men delvis stenig. 
Startpunkt: Gårdsplanen på Molpehällorna.  
Ruttbeskrivning för Molpehällornas naturstig.

 

Valsörarnas naturstig (3 km i en riktning)

Patikointi Luontopolkuun tutustuminen Kuivakäymälä   

Träbyggnad och gårdstun i sommarskrud.

Under bar mark tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll. Normal led.
Startpunkter: Bryggorna i öns södra och norra delar.

Ruttbeskrivning för Valsörarnas naturstig.

 

Björkö - Panike vandringsleds skärgårdsdel (8,4 km i en riktning)

Patikointi Tulentekopaikka Kuivakäymälä Laavu

Lövskog på sommaren.      

 

 

 

 

 

 

 

Under bar mark tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll. 
Normal led, men delvis stening och fuktig. 
Startpunkt: Parkeringsområdet vid Panike småbåtshamn eller från parkeringsområdet vid Svedjehamn, varifrån man tar sig med båt över vandringsledens skärgårdsdel. 

Ruttbeskrivning för Björkö-Panike vandringsleds sjärgårdsdel.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Broschyr över Kvarken


Pdf-fil 3,8 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Utflyktsförslag 

Förslag för vinterutflykter
halvdagsutflykt: Besök Kvarkens naturcentrum Terranova. 
 
Förslag för vårutflykter
halvdagsutflykt: Fågelskådningsutflykt längs naturstigen Bodvattnet runt (4 km).  
 
Förslag för sommarutflykter
halvdagsutflykt: Beundra utsikten över världsarvet från utsiktstornet Saltkaret (2 km).
heldagsutflykt: Skärgårdsutflykt till Valsörarna (3 km).
 
Förslag för höstutflykter
halvdagsutflykt: Plocka svamp längs Sommarö naturstig (4km).