Leder i Världsarvet Kvarkens skärgård

Bekanta dig med Kvarkens natur, historia och kulturlandskap längs naturstigar eller vandringsleder. I Kvarken kan du fortfarande uppleva istidens mäktighet genom de moränfält och flador och glosjöar som formats av istiden.

Lättframkomliga leder i Kvarken

Bodvattnet runt, 4 km rundslinga, varav krävande tillgänglig sträcka 1 km och 1,4 km/riktning

 Krävande tillgänglig naturled symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.   

En jämn grusstig med skog på båda sidor.

Under bar mark, tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll. 
Lätt för nybörjare, familjer och grupper. Från Svedjehamns parkeringsplats till utsiktstorn (ca 1km) och till Bodback gamla hamnen (ca 1,4 km) kan både rullstolar och barnvagnar ta sig fram.
Startpunkt: Svedjehamns parkeringsområde.

Ruttbeskrivning för Bodvattnet runt.

Björkö - Panike vandringsled på fastlandet 7,6 km / riktning och delvis rundslinga

 Krävande tillgänglig led symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.   

Längs stigens båda sidor växer det stora björkar.

Då marken är bar, tidåtgång 3 timmar, inget vinterunderhåll förutom på stigen till Saltkarets utsiktstorn.
men på två ställen finns det trappor för att ta sig över fårstängslen. Leden är delvis stening. Märaryggenbro utsiktsplattform , 1 km / riktning, krävande tillgänglig led.

Startpunkt: Svedjehamns parkeringsområde. Björkövägen 1008, 65870 Björköby
Parkeringsplatsen har frivillig parkeringsavgift.

Ruttbeskrivning för Björkö-Panike vandringsled.

Sommarö naturstig, 1,5 km och och längre rutt 7 km/riktning samt krävande tillgänglig rundslinga på 2,4 km

Krävande tillgänglig led symbol.

En naturstig med informationspilar.

Under bar mark, tidåtgång 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.
Lätt för nybörjare, familjer och grupper. På området finns även grusvägar som är lämpliga för barnvagnar. 
Startpunkt: Parkeringsområdet före Sommarös vaktstuga.  

Ruttbeskrivning för Sommarös naturstig.

Öjens naturstig 4,5 km rundslinga  

Barrskog med ett vindfälle i förgrunden.

Under bar mark, tidåtgång 2,5 timmar, inget vinterunderhåll.Lätt för nybörjare, familjer och grupper. 
Startpunkt: Myrgrundsparkeringsplats vid vägen från Vasa till Sundom. Parkeringsplatsen har inte vinterunderhåll.

Ruttbeskrivning för Öjens naturstig.

Övriga leder i Kvarken

Vargis naturstigar; 
Älgrundan 2,6 km rundslinga och Wargrundan 0,8 km rundslinga

Berg i dagen och bakom synns skog.Under bar mark, tidåtgång 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.
Lederna är utmanande att vandra, klippiga, steniga och ibland hala.
Startpunkt: Vargis parkeringsområde.

Ruttbeskrivning för Vargis naturstigar.

Risö rutt 4,9 km 

En vasshavsvik.

Under bar mark, tidåtgång 1-2 timmar, inget vinterunderhåll.
Lätt för nybörjare, familjer och grupper; leden spångad till fågeltornet.
Startpunkt: Parkeringsområdet i ändan av Skyttevägen.

Ruttbeskrivning för Risö led.

Kikanberget 0,8 km fram och tillbaka   

 

Från ett högt berg öppnar sig ett havslandskap bakom trädtopparna. På klippan finns en stol.

Under bar mark, tidåtgång 1 timme, inget vinterunderhåll. 
Lätt för nybörjare, familjer och grupper; men trappan till utkikstornet är brant.
Startpunkt: Caféet intill Klobbskats hamn.

Ruttbeskrivning för Kikanberget led.

Västerö vandringsled (4,6/6/14 km)  

  En bänk och ett bord vid en stenig strand.

Under bar mark, tidåtgång 3-5 timmar, inget vinterunderhåll.
Normal led.
Startpunkter: Söderskatavägens och Equityvägens parkeringsområden i Västerö. 

Ruttbeskrivning för Västerö vandringsled.

Naturstigar som endast är tillgängliga med båt  

Mickelsörarnas naturstig 1 km/1,5 km rundslinga  

 

Havsutsikt från ett torn. Björkar och stenar i förgrunden.

Under bar mark tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll. Stigen är mycket stenig. 
Startpunkt: Gårdsplanen vid Mickelsörarnas naturstuga på Kummelskäret. 
Ruttbeskrivning för Mickelsörarnas naturstig.   

Molpehällornas naturstig 1 km/2 km/3 km rundslinga 

En havsvik med vass. En vandrare står på en sten och gör anteckningar.

Under bar mark tidåtgång 1-1,5 timmar, inget vinterunderhåll. Normal led, men delvis stenig. 
Startpunkt: Gårdsplanen på Molpehällorna.  
Ruttbeskrivning för Molpehällornas naturstig.      

Valsörarnas naturstig, 2,8 km i en riktning 

Människor står på en stenig naturstig. På båda sidor finns det gröna buskage.

Under bar mark tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll. Normal led.
Startpunkter: Bryggorna i öns södra och norra delar.

Ruttbeskrivning för Valsörarnas naturstig.     

Björkö - Panike vandringsleds skärgårdsdel, 8,0 km i en riktning 

Björkskog i en stenig terräng.

Under bar mark tidåtgång 4 timmar, inget vinterunderhåll. 
Krävande led, delvis stening och fuktig. 
Startpunkter:

  • Svedjehamns parkeringsområde. Björkövägen 1008, 65870 Björköby. Parkeringsplatsen har frivillig parkeringsavgift.
  • Vargis parkering, Vargisvägen, 65970 Söderudden. Koordinaterna: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 19.083' lon: 21° 10.289'  ETRS-TM35FIN: N: 7034304 E: 208287
  • Korsbådafjärden brygga : Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 21. 374 ' lon: 21° 14.566' ETRS-TM35FIN N: 7038208 E: 212220 
  • Rotörskatan brygga: Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 19. 5630 ' lon: 21° 09.4536' , ETRS-TM35FIN N: 7035252 E: 207674,

Ruttbeskrivning för Björkö-Panike vandringsleds sjärgårdsdel.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Kvarken

Karta över Kvarkens skärgård.
Pdf-fil 3,0 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Karta och tjänster av Björkö–Panike vandringsleder


Pdf 2,1 Mt (julkaisut.metsa.fi)

 

Barnvänliga besöksmål för kultur- och naturturism i Österbotten


Kartbroschyr 3.8 MB, pdf (julkaisut.metsa.fi)

Utflyktsförslag 

Förslag för vinterutflykter
halvdagsutflykt: Besök Kvarkens naturcentrum Terranova. 
 
Förslag för vårutflykter
halvdagsutflykt: Fågelskådningsutflykt längs naturstigen Bodvattnet runt (4 km).  
 
Förslag för sommarutflykter
halvdagsutflykt: Beundra utsikten över världsarvet från utsiktstornet Saltkaret (2 km).
heldagsutflykt: Skärgårdsutflykt till Valsörarna (3 km).
 
Förslag för höstutflykter
halvdagsutflykt: Plocka svamp längs Sommarö naturstig (4km).