Besök Söderskär

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Öppettider 2021

Man kan gå i land på ön gratis, men för att skydda fågellivet är det förbjudet att ta i land på Söderskär fyr- och lotsö under häckningstiden 1.5–31.7, på de övriga öarna och skären fram till 15.8. Ytterligare information om kryssningar för allmänheten (soderskar.fi).

Fyr- och lotsön är öppen för besökare med egen båt 1.8–30.4. Det kostar ingenting att besöka ön. Söderskär fyr är privatägd och en avgift tas ut för besök i fyren (soderskar.fi).

Kontaktuppgifter

  • Området sköts av Forststyrelsen. Verksamheten sköts av EW Finland Oy.
  • Ytterligare information om objektet får man från Finlands naturcentrum Haltia.

En liten passagerarfärja framför Söderskärs fyr.  Längre ut på havet en segelbåt.

Kommunikationer

Söderskär ligger i Borgå yttre skärgård (borga.fi), cirka 15 sjömil (cirka 28 km) från Helsingfors. Ön kan endast nås från havet.

Med egen båt

  • Fyr- och lotsön är öppen för besökare med egen båt 1.8–30.4, övriga tider är det förbjudet att ta i land på ön. Båtfolk kan ta i land vid bryggan i Bastulandens skyddade vik (koordinater för Bastulanden: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 6.52448' lon: 25° 24.26925' ETRS-TM35FIN: N:6664592 E:411304) eller på klipporna runt ön, där det finns förtöjningsringar. Huvudbryggan på fyrön är avsedd i första hand för kryssningsfartygen.

På kryssning

  • Söderskär har ingen reguljärtrafik, men charterkryssningar och turer för allmänheten ordnas till ön under sommaren bland annat från Helsingfors. Ytterligare information om kryssningar och charterbåtar fås av EW Finland Oy (soderskar.fi).

Kartor

Tryckta kartor

  • Borgå Helsingfors Lovisa vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer