Besök Söderskär

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Öppettider 2021

Man kan gå i land på ön gratis, men för att skydda fågellivet är det förbjudet att ta i land på Söderskär fyr- och lotsö under häckningstiden 1.5–31.7, på de övriga öarna och skären fram till 15.8. Ytterligare information om kryssningar för allmänheten (soderskar.fi).

Fyr- och lotsön är öppen för besökare med egen båt 1.8–30.4. Det kostar ingenting att besöka ön. Söderskär fyr är privatägd och en avgift tas ut för besök i fyren (soderskar.fi).

Kontaktuppgifter

  • Området sköts av Forststyrelsen. Verksamheten sköts av EW Finland Oy.
  • Ytterligare information om objektet får man från Finlands naturcentrum Haltia.

En liten passagerarfärja framför Söderskärs fyr.  Längre ut på havet en segelbåt.

Kommunikationer

Söderskär ligger i Borgå yttre skärgård (borga.fi), cirka 15 sjömil (cirka 28 km) från Helsingfors. Ön kan endast nås från havet.

Med egen båt

  • Fyr- och lotsön är öppen för besökare med egen båt 1.8–30.4, övriga tider är det förbjudet att ta i land på ön. Båtfolk kan ta i land vid bryggan i Bastulandens skyddade vik (koordinater för Bastulanden: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 6.52448' lon: 25° 24.26925' ETRS-TM35FIN: N:6664592 E:411304) eller på klipporna runt ön, där det finns förtöjningsringar. Huvudbryggan på fyrön är avsedd i första hand för kryssningsfartygen.

På kryssning

  • Söderskär har ingen reguljärtrafik, men charterkryssningar och turer för allmänheten ordnas till ön under sommaren bland annat från Helsingfors. Ytterligare information om kryssningar och charterbåtar fås av EW Finland Oy (soderskar.fi).

Kartor

Kundservice

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Joel Heino, tel: 040 621 06 73

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer