Lounatkoski

En bro har byggts över den grunda strömmande forsen. Forsen är omgiven av träd.

Lounatkoskis läge i Finland

Kajanaland
Suomussalmi
Hossa nationalpark

Lounatkoski är en ståtlig fors, i synnerhet under vårflödet. Vattenkraften har tidigare utnyttjats till att mala spannmål. Lounatkoski var också en utmanande fors för timmerflottare.

Timmer och säd

Vid Lounatkoski syns ännu flottningsanläggningar och en vattenkvarn där man tidigare malade säden till mjöl. Denna ymnigt strömmande fors gav en gång i tiden värdefull vattenkraft men var också en utmaning för timmerflottare. Den ursprungliga vattenkvarnen är riven, men man har hämtat en motsvarande kvarn till platsen från Lavajärvi i närheten.

Flottningsanläggningarna vid Lounatkoski är en damm och en nålbod, där man bevarade de nålar (bjälkar) med vilka dammluckans storlek kunde regleras. Nedanför den bro som leder över forsen finns ledarmar. Den stuga som flottarna använde har iståndsatts och är numera hyresstuga. 

Mera om Lounatkoski 

Man började bedriva flottning på Hossas vatten i slutet av 1800-talet. Vattenlederna i Hossa har en gång i tiden rensats och byggts om för flottning. På området finns bl.a. flottningsdammar och -broar, vattenledare och flottarstugor. Även hålstubbarna på vattenledernas stränder är minnen efter flottningsverksamheten. Stubbarna användes för att vrida granvidjekoppel med vilka länsarna bands samman. Vattenlederna var också i övrigt viktiga och färdrutter och transportleder. Det fanns sammanlagt bara 26 kilometer landsväg i hela Suomussalmi socken år 1902.

I Lounatkoski finns ännu i dag ledarmar, som styrde stockarnas färd i forsen, två dammar, en nålbod och ett båtskjul. Flottarstugan från 1930-talet är i dag Lounatkoski hyresstuga. Stugan är Museiverkets skyddsobjekt. 

Kvarnstenar inne i kvarnen. Trappor i förgrunden.

Jordbruk var den viktigaste näringen i Kajanaland. Vid tiden för självhushållning odlade man råg och korn på de fåtaliga åkrarna. Säden maldes för hand eller fördes till vattenkvarnen för att malas. I Hossa fanns det en gång i tiden tre kvarnar: en vid Lavajärvi och två vid Lounatkoski. De ena av kvarnarna vid Lounatkoski har rivits och på dess ställe står nu den kvarn som flyttades till Lounatkoski från Lavajärvi. Kvarnen är fullt funktionsduglig. På en närliggande, privatägd kvarnlott finns därtill ruinerna av en kvarn och en kvarnstuga.

Öppettider 

Man kan besöka Lounatkoski när som helst. Till kvarnen och bron går en stig från parkeringsplatsen och man kan använda stigen under den snöfria tiden av året. Hyresstugans gård är reserverad endast för hyresgästerna - du respekterar ju deras husfrid.

  • Det finns ingen personal vid Lounatkoski.
  • Det är fritt inträde till kvarnen och bron. Kvarnens dörr är olåst.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer

Med bil

  • Från Hossa naturum kör man ca 4 km västerut längs Jatkonsalmentie. Vid Jatkonsalmi hyresstuga viker man av till en grusväg som leder till Tolosenvirta och kör 2 km längs den. På vänstra sidan av vägen finns sedan en liten parkeringsplats, varifrån det är ca 50 m till kvarnen och 250 meter till den egentliga forsen.

Karta

Service

Avfallshantering

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Kanotleder

  • Lounatkoski ingår i kanotleden Peranka - Hossa, som är 37 km lång. Forststyrelsen rekommenderar att du inte ränner själva forsen utan passerar den längs ett kanotlyft. Läs mer om Peranka kanotled.

Café- och restaurangservice

  • Det finns ingen café- eller restaurangservice vid Lounatkoski. Det närmaste caféet finns i Hossa naturum på 6 km avstånd.

Service för skolklasser

  • Hossa naturum betjänar skolklasser. Från naturumet får man information om bl.a. programtjänster.

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/lounatkoski

Kundtjänst 

Hossa naturum 
Tfn +358 (0)206 39 6041 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta)
+358 (0)40 751 7221  
hossa(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer