Gäddtarmens hällristningar

I berget inristat en text, ovanför en bild.

Södra Finland, Nyland
Hangö
Tulluddens naturskyddsområde, Tullholmen

I väntan på bättre väder har sjöfolk under tidernas lopp ristat in vapen, tecken och historier på klipporna i Gäddtarmens skyddade naturhamn. Denna unika "sjöfolkets gästbok" finns fortfarande till påseende på klipporna på Tullholmen i Hangö.

Mellan två små öar som ligger bredvid varandra utanför Tulludden i Hangö ligger ett sund, som är smalt som en fisktarm. Gäddtarmen har sedan medeltiden varit känd som en skyddad hamn för fartyg som rundar Hangö udd eller är på väg över Finska viken till Tallinn. I väntan på gynnsamt segelväder har sjöfararna fördrivit tiden genom att hacka in sina namn och andra märken i strandklipporna. De äldsta hällristningarna är från 1400-talet. På Gäddtarmen kan man finna många adelsläkters släktvapen samt namnen på svenska kungar och bilder på kronor. Man har fortsatt traditionen att rista sitt namn på klipporna även under senare tider. På klipporna kan man bl.a. se Finlands lejonvapen och Urho Kekkonens signatur. I Gäddtamens klippor har det sammanlagt registrerats över 600 hällristningar. Nuförtiden är stället fredat enligt fornminneslagen.

Kundtjänst

Kommunikationer och kartor

Gäddtarmens hällristningar finns på Tullholmen, som är belägen söder om Tulluddens sjöbevakningsstation. Från Östra hamnen i Hangö, dvs. gästhamnen, är det fyra kilometer sjöledes till objektet.

 

Med båt

  • Det finns en gästbrygga (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 48.4' lon: 22° 54.6' ETRS-TM35FIN: N: 6636960 E: 270635) på Tullholmen, sjökortsserie B, blad 636, 637 och 638, hamn nummer 519. Om man förtöjer vid gästbryggan bör man alltid lämna plats åt vattenbussen. 

Med vattenbuss

Elektroniska kartor

Tryckta kartor

  • Hangö Hitis Ekenäs vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.

Service

Friluftsanordningar

  • Terrängen på Gäddtarmen är ganska krävande. Särskilt vid regn är klipporna hala.
  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Göra upp eld

  • Det är förbjudet att göra upp öppen eld i området.
    • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld.

Dricksvatten

  • Man bör ta med sig dricksvatten.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/gaddtarmenshallristningar

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Gäddtarmens hällristningars karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer