Värt att se och göra i Käräjämäki

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
  • En stig går genom en blandskog med både lövträd och tallar.Käräjämäki är en av Finlands mest kända fornlämningar och kanske det mäktigaste av de många järnåldersgravfälten i Eura. De äldsta gravarna är från tiden för folkvandringarna (400–500 e.Kr.) De flesta gravarna är från merovingertiden (600–700 e.Kr) och de yngsta gravarna härstammar från vikingatiden. Det har funnits bosättning i Käräjämäki redan på stenåldern, då Eura fortfarande låg vid havskusten. Kullens namn och stenringen uppe på kullen tyder på att det har funnits ett ting på platsen, men varken traditionen eller historiska källor nämner någonting om det.  
  • Avgiftsbelagd gruppguidning kan beställas av Alasatakunnan oppaat ry (facebook.fi, på finska)
  • I det förhistoriska informationscentret Naurava lohikäärme (eura.fi, på finska) kan man bekanta sig närmare med Euras rika förhistoria. Informationscentret upprätthålls av Eura kommun.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer