Vad man kan göra i Telkkämäki?

Titta på sevärdheter

På området kan man bekanta sig med skogslandskapet, som formats av svedjebränningen, och med gårdsplanen i Telkkämäki i 1900-talets börjans stil. I Telkkämäki kan man också årligen uppleva stämningen vid äkta svedjebruk.

En man i traditionella kläder står på marken som är täckt av aska framför brinnande träd, mannen håller en lång stav i handen.

Bekanta sig med naturstigen

På området finns det två korta, under 2 km långa naturstigar, som slingrar genom forna och nya svedjeland.

Göra skidturer i terrängen

Det är tillåtet att skida på hela naturskyddsområdet, men inga skidspår körs upp på området.

Deltaga i guidning av grupp i terrängen

På sommaren finns Forststyrelsens guide på området, av vilken man kan beställa guidningar för grupper.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på hela naturskyddsområdet. Speciellt för svampplockare lönar det sig att bekanta sig med området.