Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Naturstigarnas startpunkt är på andra sidan om vägen som går förbi Telkkämäki parkeringsplats. Båda stigarna slutar och börjar på samma ställe. Parkeringsplatsen ligger 200 m från gårdsplanen. Stigarna har rekommenderade färdriktningar, som man ser på stigarnas skyltar. Båda stigarnas färgmarkering i terrängen är orange. Stigarna är markerade på områdets karta.

Naturstigar

  • Laidun kierto, 0,9 km, är en lättframkomlig stig, som rundar skogsbetet. Uppskattad tid att gå rundslingan är ca 20 min.
  • Rietulan kierto, 1,9 km, går genom lättframkomlig terräng. På stigen får man en god uppfattning om svedjekulturens inverkan på naturen. Då man går längs stigen är det skäl att observera, att de traditionella kavelbroarna kan vara hala oberoende av väderförhållandena. Uppskattad tid att gå rundslingan är ca 40 min.

Det finns gamla byggnader och ett staket på gården.