Niemipuro, ödestuga

Ödestuga, 4 - 5 pers

Läge, karta och allmän beskrivning

Östra Finland, Ilomants, Koitajoki naturskyddsområde

Niemipuro, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 53.8851' lon: 31° 27.4380'  ETRS-TM35FIN: N: 6982080 E: 726426

Grundkartblad nr 4244 12+5222 03, 1:20 000
Terrängkarta P612, 1:50 000

Niemipuro ödestuga är belägen på Koitajokis västra strand, där Niemipuro och Koitajoki flyter ihop. Man kan komma till ödestugan från Tapionaho parkeringsplats (5,5 km) eller Polvikoski parkeringsplats (ca 6 km). Ödestugan är belägen vid Tapion taival friluftsled .

Niemipuro ödestuga är bastubyggnad till den f.d. Kokkokangas kämppä, som flyttades till sin nuvarande plats år 1955 och renoverades till en stuga för skogshuggarna.

Ödestugan har renoverats år 2002.

Utflyktskarta.fi

Utrustning

Kamin

Anmärkningar

Det finns en torrtoalett och en eldplats utanför stugan.

Det finns inga brunnar på området. Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Det finns inga tillgängliga tjänster i stugan.

Det är tillåtligt att ta med sig sällskapsdjur till stugan.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl vid stugan, vilket innebär att avfallshanteringen sköts av var och en själv. Var och en för själv bort sitt eget avfall från terrängen och med sig hem. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster. Tilläggsinformation: Kolis naturum Ukko.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Niemipuro ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer