Ruunaas natur och sevärdheter

Bild: Marko Haapalehto
Lieksanjoki består av både skummande forsar och lugnvatten som bildar små sjöar. Ställvis ramas älven in av ståtliga tallmoar.

Så här värnar vi om naturen

Ruunaas hjärta - Lieksanjoki
Ruunaas fauna
Strömstare

Ruunaa strövområde karakteriseras av Lieksanjoki, som med sina forsar rinner genom området. Älven omges av tallskogslandskap men varieras av strändernas lövträd, som förändrar landskapets karaktär under alla årstider. På Lieksanjokis strandbrinkar växer ställvis Norra Karelens landskapsblomma finnrosen.

Ruunaa och dess varierande utseende kan beundras från en kanot såväl som från vandringsstigarna eller t.ex. från Huuhkajanvaara utsiktstorn som finns på strövområdets högsta plats (183 m ö h).

Ruunaas hjärta - Lieksanjoki

Bild: Marko Haapalehto

Ruunaas forsar

Det 17,5 km långa älvavsnittet som klyver strövområdet växlar mellan forsar, strömmar och insjöavsnitt och har sex forsar, vars sammanlagda fallhöjd är nästan 16 meter. Forsarna skummar som ståtligast under våröversvämningarna från mitten av maj till början av juni. I slutet av juni börjar älvens vattenyta långsamt sjunka.

Neitikoski talvella. Kuva: Janne Koivuniemi

Ruunaa har traditioner som forsränningsställe. Redan på 1960-talet förde Enso-Gutzeit Oy sina gäster till Ruunaa för att ränna forsarna. Forsränning med privata forsbåtar för allmännheten inleddes år 1973. Nuförtiden är Ruunaas forsrännings- och friluftssäsong som livligast i juli.

Lieksanjoki strömmar från ryska Karelen

Lieksanjoki är Finlands fjortonde största älv, där vattnet i medeltal strömmar 95 m³ i sekunden. Den är en del av en 300 km lång sjö- och älvled. Älven får sin början i ryska Karelen, från Roukkulanjärvi, Lieksanjärvi och Tuulijärvi, och den mynnar ut i Pielinen. Det är ca 8 km fågelvägen från Ruunaa strövområde till Ryssland. Taustalla virtaa Lieksanjoki. Kuva: Heikki Räsänen

I älvens nedre lopp vid Lieksankoski och Pankakoski byggdes på 1960-talet ett vattenkraftverk, som hindrade Pielinens insjölax och insjö-öring från att stiga upp i Lieksanjoki. Man har försökt få laxen och öringen tillbaka genom utplanteringar. Man har genom EU:s Interreg- och Leader-projekt (www.jarvilohi.net, på finska) på Pielinens och Lieksanjokis områden försökt att igen få insjölaxbeståndet, att föröka sig på naturlig väg och att trygga älvnaturens mångfald.

Ruunaas fauna

I Ruunaas över 100-åriga skogar hörs korpens kraxande. I de gamla tallmoarna kan man om våren även höra tjäderns spel eller den svartvita flugsnapparens sång, då den anländer till sin bohåla i den gamla skogen. Sångsvanen och sädgåsen å sin sida häckar vid Ruunaas mindre myrar och tjärnar.

Bild: Heikki Räsänen

Älgarna har sitt revir på området året runt och på sommaren kan en och annan björn söka bär och nektar på de lugna områdena. Björnen undviker ändå människor, och man blir ofta varse om dess besök endast på grund av spår, som den lämnar efter sig. Om vintern kan man på områdena bakom Ruunaanjärvi se spår av varg, järv och lodjur i snön.

Bild: Petteri Polojärvi

Strömstaren vid de öppna forsarna i Ruunaa

Strömstaren är lika stor som en stare, kraftigt byggd och härdad att trivas vid strömmande vatten. Strömstaren flyger med surrande vingar längs älvdalen vid vattenytan. Den har en utmärkt förmåga att söka sin föda genom att "flyga" under vattnet. Titt och tätt dyker den till bottnen av forsen, promenerar där en bit på jakt efter vatteninsekter och dyker tillbaka upp till sin sten.Strömstaren Bild: Heikki Räsänen

De fåglar som häckar i norra delarna av Finland, Sverige och Norge flyttar under den kallaste vintertiden från sina infrusna hembäckar söderut för att få skydd av de isfria forsarna. Forsarna i Ruunaa erbjuder en vistelseplats för många strömstarar under vintern. Man kan som bäst se över tio strömstarar vid forsarna bredvid skidspåret. Mellan december och april kan man lätt att få syn på strömstaren vid den snöiga älven och med god tur kan man under vårvintern få höra dess kvittrande toner. 

Ruunaa strövområde

  • Inrättad  1987
  • Areal 31 km²

Ruunaa strövområdes symbol

Ruunaa strövområdes symbol