Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i strövområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av vägkost

Café, restaurang och butik

 • I Ruunaa friluftcenter vid Neitikoski finns det en restaurang med 120 kundplatser. Friluftscentret är öppet från början av maj till slutet av september samt övriga tider på beställning.
 • Den närmaste butiken ligger i Lieksa 30 km från Ruunaa friluftscenter.

Eldplatser

På strövområdet finns det nästan 30 eldplatser.

 • Vid alla skärmskydd finns det en eldplats samt

Vandrare sitter i ett skärmskydd byggt av sockar i skymningen. Brasan lyser upp skärmskyddet. Det finns skog i bakgrunden.

Haapavitjaområdets eldplatser:

 • Paasikoski eldplats på Lieksanjokis västra strand, en kilometer norr om Haapavitja hängbro,
 • Haapavitja eldplats på Haapavitjas västra strand, 0,5 km söder om Haapavitja hängbro,
 • Mustanpyörre eldplats på Haapavitjas östra strand, 0,8 km söder om Haapavitja hängbro,
 • Mutikaisenkari eldplats på Haapavitjas östra strand, 1,8 km söder om Haapavitja hängbro,
 • Korpiniemi eldplats på Haapavitjas västra strand, 1,7 km söder om Haapavitja hängbro (i närheten av den motsatta stranden finns Haapavitja/Mutikaisenkari parkeringsplats för husvagnar och -bilar),
 • Patosaari eldplats öster om Haapavitja, 2,7 km söder om Haapavitja hängbro,

Neitikoskiområdets eldplatser:

 • Lakkapää eldplats vid Lakkapäänlahti, 2 km öster om Ruunaa friluftscenter,
 • Neitisaari eldplats på Neitisaaris norra ända, 1,4 km sydost om Ruunaa friluftscenter,
 • två eldplatser längs den breda spången som går till Neitikoski,
 • Kirppuvirta eldplats på Kirppuvirtas södra strand,
 • eldplatsen på Neitikoski parkeringsplats,
 • Airovirta eldplats på Airovirtas västra strand, på Naukuniemis mittparti,
 • Naukuniemi eldplats på Naukuniemis sydspets,

Murroo - Siikakoski-områdets eldplatser:

 • Murroonkangas eldplats på östra stranden av Murroojärvi,
 • Niskalahtis eldplats på Murroojärvis västra strand, 2 km norr om Siikakoski parkeringsplats,
 • Uittopato eldplats på västra sidan av Siikakoskis forshuvud,
 • Murroopuro eldplats öster om Siikakoski,
 • på Siikakoski parkeringsplats,

När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi)

 • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

Kokskjul

Områdets enda kokskjul finns vid Neitikoski parkeringsplats.

Röktunna

Vid Siikakoski och Haapaniska skärmskydd samt vid eldplatsen nära Neitikoski parkeringsplats.

Dricksvatten

 • Man kan ta med dricksvatten från Ruunaa friluftscentret.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns få avfallskärl på området i terrängen, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem eller till ekopunkterna vid Siikakoski och Neitikoski parkeringsplatser samt parkeringsplatsen öster om Haapavitja. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet i områdets torrtoaletter och bränna brännbart avfall vid eldplatserna enligt givna anvisningar. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC och toaletter

 • Vid alla parkeringsplatser, eldplatser och skärmskydd finns det torrtoaletter.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • I Ruunaa friluftscenter finns det WC.

Övernattning

Tältning

På området kan man tillfälligt övernatta i tält. Det rekommenderas att man tältar vid eldplatserna och skärmskydden. På strövområdet kan man också tälta på Ruunaa avgiftsbelagda campingområde.

Två vandrare sitter på en bänk vid en eldplats mittemot ett vindskydd.

Skärmskydd

På strövområdet finns det 12 skärmskydd i stock, som är avsedda för att kortvarigt slå läger i. Följande skärmskydd finns:

 • Haapaniska och Kakkinen skärmskydd vid Haapavitjas forshuvud på vardera stränderna, nära Haapavitja hängbro,
 • Miikkula skärmskydd vid Haapavitjas södra ända på västra stranden, 2,4 km söder om Haapavitja hängbro,
 • Saunaniemi skärmskydd i ändan på udden på Neitijärvis södra strand, 0,5 km från Huuhkajanvaara utsiktstorn,
 • Onkilampi skärmskydd på stranden av Iso Onkilampi,
 • Neitisaari skärmskydd i norra ändan av Neitisaari,
 • Kattilaniemi skärmskydd i ändan på Kattilaniemi,
 • Murroojärvi skärmskydd på Murroojärvis östra strand, i närheten av Murroojärvi båtlänning,
 • Murrookoski skärmskydd på västra stranden av Murrookoski,
 • Murroonsuvanto skärmskydd på Murrookoskis östra strand,
 • Siikakoski skärmskydd på Siikakoskis västra strand och på östra stranden Horkka skärmskydd.

Hyresstugor

 • Ruunaa friluftscenter hyr ut
  • 11 st. sexpersoners stugor med bastu, utrustade med bl.a. elspis, mikrovågsugn och rinnande vatten.
  • om sommaren 6 st. fyrapersoners bodar utan bekvämligheter samt en kåta för 20 - 30 personer.
  • På Neitijärvis östra strand finns tre stockstugor: Juolukka, Pilvi och Puolukka (lomarengas.fi), i vilka det ryms sju personer i varje. Stugorna är utrustade med bl.a. vedkaminuppvärmning, solpanelbelysning, gasspis, gaskylskåp och brunn.
 • Kattilakoski är ett objekt för naturturismen som företag och grupper kan hyra.

Service för karavanare

 • Det finns ett avgiftsbelagt husvagns- och husbilsområdet på Ruunaa strövområde, där karavanare har tillgång till utekök och sanitetsutrymmen. I samband med vagnplatserna har man möjlighet att tömma wc-behållare och fylla vattenbehållare.
 • Det finns en parkeringsplats för husvagnar och -bilar på Haapavitjas östra strand i ändan av vägen.

Övernattning i omnejden

Hyresstugor

Tvättningsmöjligheter

 • Ruunaa campingområdes duschar står till campingområdets gästers förfogande och på stranden finns det dessutom en bastu som kan hyras.

Uthyrning av utrustning på området

 • Ruunaa friluftscenter hyr ut kanoter, båtar, cyklar samt frilufts- och fiskeredskap.
 • Forsränning i Ruunaa
  • Man startar till forsränningen vid Naarajoki bros parkeringsplats eller Ruunaan tupa. Det är skäl att bekanta sig med Ruunaa forsled i en forsbåt som styrs av en erfaren styrman. Rutten med forsbåt är 30 km lång och den börjar från Matkalahti i Ruunaa och slutar vid Naarajoki bro. Den fartfyllda 7 km långa gummibåtränningen börjar i Neitikoski och slutar i Siikakoski. Man kan beställa en ränning med en träflotte i flottningsanda vart man vill. 
  • Forsfärderna inkluderar för det mesta en raststund, då man avnjuter en lunch inaturen.
  • Tilläggsinformation om forsränningsföretagarna från Kolis naturum UkkoLieksa stads webbsidor, (lieksa.fi, på finska) eller Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Tillgängliga tjänster

I Ruunaa strövområde erbjuds tillgängliga tjänster. Läs mer om Ruunaa tillgängliga naturled och friluftskonstruktioner.

Specialservice för båtfolk 

Sjösättnings- och upptagningsställen

 • I Kirppuvirta i Neitikoski nära Neitikoski parkeringsplats och nära Neitijärvis södra strands parkeringsplats finns det grusramper samt
 • I samband med Siikakoski parkeringsplats finns det en brygga och en betongramp.
 • Nära strövområdet, väster om naturskyddsområdet finns företagarnas betongramp i Matkalahti.
 • I samband med Naarajoki bros parkeringsplats finns det en brygga och en betongramp.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Ruunaa


Pdf 2 Mb  (julkaisut.metsa.fi)