Forsränning är Ruunaas mest populära programnummer, där det varken fattas fart eller spänning. Man kan lättsamt ränna de skummande forsarna i en traditionell träbåt styrd av en erfaren styrman eller genom att fartfyllt paddla en gummiflotte. Forsbåtleden som är 30 km börjar från Matkalahti i Ruunaa och slutar vid Naarajoki bro. Färden tar ca fyra timmar i anspråk inklusive en lunch i terrängen. Ränningen med gummiflotte (7 km) börjar man vid Neitikoski och slutar vid Siikakoski. Forsränning ordnas också med kanoter och med flottningsaktiga träflottar.

Fören på en träbåt i vattenstänk.

På forsfärden kan man då strömmen tilltar och forsens brus närmar sig ana forsens styrka. Då man kommer till forsen kan man endast tänka: nu far vi! Speciellt Neitikoskis vals får hjärtat att slå vilt. I valsen faller forsen nedåt samtidigt som man möter en motvåg medan vattenmassorna brusar omkring en.

Forsränning är ett blött göra, men i utfärden ingår saklig utrustning. Ibland saktar farten på sjöavsnitten och på pausen njuter man av en smaklig lunch i naturen. Känslan efter ränningen består samtidigt av glädje och respekt för den vilda naturens krafter. Forsränning med träbåt lämpar sig för människor av alla åldrar och även för rörelsehindrade. Tilläggsinformation om forsränningsföretagare från Ruunaan retkeilykeskus (på finska), eller från Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).