Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att röra sig i Ruunaa strövområde

Två vandrare och ett barn sitter i ett skärmskydd byggt av stockar. Framför skärmskyddet finns en eldplats.

På Ruunaa strövområde är det

tillåtet

 • att färdas och slå läger enligt allemansrätten, vi rekommenderar dock att man slår läger på områden som reserverats för tältning
 • att plocka bär och svamp
 • enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • Mete och pilkfiske i Neitijärvi och Kattilalampi sjöar. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • Spöfiske i Neitijärvi och Kattilalampi. Personer mellan 18-64 behöver erlägga fiskevårdsavgift (eräluvat.fi). Fiskar ni med flera än ett spö i Neitijärvi och Kattilalampi behövs också Forststyrelsens spöfisketillstånd för södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

En person fiskar från sjöns strand. Ett somrigt sjölandskap och en motorbåt kan ses i bakgrunden.

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet enbart på anvisade platser.
 • att på Ruunaa naturskyddsområde röra sig på den 2 - 3 km breda gränszonen, vars bakre gräns markerats med gul målfärg på träd eller på pålar samt med skyltar som markerar gränszonen. Man får röra sig inom gränszonen endast med ett gränszonstillstånd.
 • att fiska, eftersom Ruunaa forsar är Forststyrelsens spöfiskeområde nr 7525 (Ruunaa forsar), där man förutom fiskevårdsavgiften (se forsfiske) även behöver Forststyrelsens områdesspecifika spöfisketillstånd. Undantagna är Neitikoski och Kattilalampi, där den s.k. allmänna fiskerätten är i kraft, vilket innebär fritt mete och pilkfiske samt fiske mot erlagd fiskevårdsavgift och Forststyrelsens spöfisketillstånd för södra Finland (eräluvat.fi). På andra vattendrag än Neitijärvi och Kattilalampi har den s.k. allmänna fiskerätten upphävts. Det är tillåtet att fiska från båt på hela området, men trolling med motorbåt är förbjudet. Det är förbjudet att använda ankrade båtar i forsarna och strömmarna.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi
 • att jaga, som är tillåtet på ett ca 11 000 ha stort område. Men för att trygga vandrarnas och fiskarnas säkerhet tillåts jakt inte inom området mellan Lieksanjoki och Koskireitti -friluftsled, som rundar forsområdet, och inte heller på själva Lieksanjoki.
 • att köra snöskoter, som är tillåtet endast längs snöskoterrutterna.
  • Med tanke på skidåkarnas säkerhet rekommenderar vi att man ej skidar längs snöskoterrutterna.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än särskilt anvisade vägar
 • att använda vattenskotrar och terrängfyrhjulingar.
 • att använda ankrade båtar i strömmarna och forsarna.
 • att idka trolling med motorbåt
 • att jaga vattenfåglar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • att fiska kräftor
  • P.g.a. kräftpesten är det förbjudet att fiska kräfter tills vidare.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på strövområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Årstider

 • Efter våröversvämningar-na sjunker vattennivån i allmänhet småningom mot hösten.
 • Snötäcket klär Ruunaa i vitt och istäcket tystar forsarna från november till maj.
 • I Ruunaa måste man på vintern p.g.a. strömmarna se upp för svag is. På vintern varierar också platserna med strömmar.
 • Om vintern är vägen till Neitikoski parkeringsplats upplogad. Om våren inverkar menföret på Ruunaavägens (nr 5224) körbarhet.

Säsongtider

 • Det finns mycket friluftsfolk i Ruunaa i juli och augusti. Ruunaa är ett av Finlands populäraste utflyktsmål.
 • I allmänhet kommer fiskarna till Ruunaa i mitten av april då strömmarna och forsarna blir isfria. För många börjar sommarens fiskesäsong det sista veckoslutet i maj, då utplanteringarna inleds. Den egentliga fiskesäsongen sträcker sig från midsommaren till mitten av augusti.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer