Vastuuniemis rundslinga är den sydligaste delen av Ruunaas Koskikierros-led (31 km), som kan indelas i kortare rundor: Neitijärvis (22 km) eller Vastuuniemis runda (11 km). Överfartsbåtar är tillgängliga till 31.10.

Leden börjar motsols från parkeringsplatsen i ändan av Siikakoskivägen, där det också finns en eldplats. Stigen går i närheten av Siikakoskis strand och kommer efter 0,8 km till hängbron som går över älven. Efter hängbron är det möjligt att följa älven längs fiskarstigen eller längs den egentliga leden. Bägge stigarna för till följande Murroopuros eldplats, dit det är ca en kilometer. Fiskarstigen svänger direkt efter hängbron till vänster och den egentliga leden fortsätter upp på älvbrinken, där den tar av till vänster. Efter bron, 50 meter uppströms, ligger Horkka skärmskydd på älvbrinken.

En somrig tallskog i ett åslandskap. Ljus lav växer på marken.

0,5 km från eldplatsen, nedanför Murrookoski, ligger Murroonsuvanto skärmskydd. 0,1 km från skärmskyddet är det igen möjligt att fortsätta längs fiskarstigen (1,3 km) vid älven, som går via Murrookoski, och längs den finns även Murrookangas eldplats. Den egentliga leden går rakt över moarna 0,6 km till följande korsning.

Efter korsningen tar man till vänster. Leden går 0,5 meter längre bort till Murroojärvis båtlänning på Vastuuniemi, där det på östra stranden före överfarten finns Murroojärvis skärmskydd. Överfartens roddavstånd är ca 120 meter i en riktning. Rodden tar ca en halv timme om man är ensam, eftersom man är tvungen att korsa den tre gånger. Först ror man från östra stranden till västra stranden och tar båten som är på västra stranden på släp. Sedan återvänder man till östra stranden och lämnar den ena båten åt följande vandrare som skall till andra sidan av älven, och sedan ror man tillbaka till västra stranden, varifrån vandringen fortsätter.

  • Man kan fortsätta Vastuuniemirundan längs Koskikierros på östra sidan om Murroojärvi genom att vända till höger efter att man korsat älven. Även väster om Murroojärvi kan man fortsätta leden längs Koskikierros efter att man korsat ett vattendraget. Man fortsätter 0,6 km längs Vastuuniemis runda, men tar sedan till höger i korsningen. Efter fyra kilometer kommer man till följande korsning, där även Karhunpolku sammanfaller med Koskikierros.

Efter båtlänningen fortsätter leden 0,6 km längs vägen och vänder därefter till vänster. Även i följande korsning som 0,9 km längre fram tar man till vänster och vandrar därefter 2 km, varefter man igen kan välja mellan två leder. Den egentliga leden (11 km) fortsätter rakt fram, längs stranden via Murrookoski, vidare till Siikakoski och tillbaka till startpunkten. Den kortare leden (10 km) svänger till höger och går över myrar och genom moskogar direkt till Siikakoski parkeringsområde. Den egentliga ledens rastställen fr.o.m. korsningen: Niskalahti eldplats 0,3 km, Murrookoski skärmskydd 0,8 km från föregående, Uittopato eldplats på en liten holme 0,8 km från Murrookoski skärmskydd, Siikakoski skärmskydd 0,3 km från Uittopato eldplats. Från Siikakoski skärmskydd är det en kilometer tillbaka till startpunkten.