Neitijärvirundan är den nordligaste delen av Ruunaas Koskikierros-led (31 km), som kan delas upp i kortare rundor: Neitijärvis runda (22 km) och Vastuuniemis runda (11 km, ledbeskrivning). Överfartsbåtar är tillgängliga till 31.10.

En roddbåt har dragits upp på stranden vid forsen. Det växer skog på den motsatta stranden.

Neitijärvirundan och Koskikierros går till att börja med 5,5 km uppströms från Neitikoski till Haapavitjas hängbro och återvänder på andra sidan av älven 9 km ända till Onkisuo, varefter Neitijärvirundan avviker från Koskikierros. Neitijärvirundan fortsätter via Kattilaniemi 4 km ända till Airovirta, där man korsar älven genom att ro. Från Airovirta återvänder stigen 4 km till Neitikoski parkeringsplats. Koskikierros rundar 12 km via Siikakoski hängbro till Ruunaa friluftscenter, därifrån det är 0,4 km till startpunkten.

  • Karhunpolku (lieksa.fi, på finska) går 15 km längs Neitijärvirundan och Koskikierros led. Karhunpolku kommer från norr till Murroolahti och sammanfaller med Koskikierros och Neitijärvis runda 7,3 km före Ruunaa friluftscenter. Från Ruunaa friluftscenter följer Karhunpolku Koskikierros och Neitijärvis runda 5,5 km ända till Haapavitja.

Båda lederna

Då man startar från Neitikoski parkeringsplats är det första raststället Lakkapääs eldplats 1,6 km från starten. Efter detta går leden genom ung tallskog och kommer till älvstranden ca 2 km efter eldplatsen, då det till höger från leden avviker en mindre fiskarstig, i vars ända, efter 0,2 km, Miikkula eldplats ligger. Den egentliga leden fortsätter uppströms längs Lieksanjoki och följande rastställe är Korpiniemi skärmskydd 0,5 km efter fiskarstigens korsning.

En vandrare står vid en eldplats och tittar mot vattnet. På rastplatsen växer stadiga tallar.

En gammal torrfura vid den brusande forsens strand. Morgonsolen lyser upp skogen vid forsens strand.Från Korpiniemi följer leden stränderna och går genom gammal urskog och kommer till följande eldplats efter 1,2 km. De jättelika myrstackarna är specialitet för detta områdes, eftersom det finns flera t.o.m. 2 m höga stackar. 0,5 km efter eldplatsen vänder leden till Haapavitjas hängbro. Vid Haapavitjas forshuvud finns en hängbro över forsen med fin utsikt över omgivningen. Efter bron vänder leden nedströms. På älvens västra strand, ca 100 m från hängbron, ligger Haapaniska skärmskydd. På älvens östra strand alldeles före hängbron, ca 200 m norrut längs stigen, finns Kakkinen skärmskydd.

Efter att man korsat älven har man två stigkorsningar framför sig. Då man rundar Koskikierros och Neitijärvirundan lönar det sig att i den första korsningen vända nedströms till höger. Då man går rakt kommer följande korsning efter 100 m. Leden som avviker norrut i korsningen fortsätter som Karhunpolku mot Ruunaa naturskyddsområde, medan leden som går söderut vid Haapavitja parkeringsplats sammanfaller med Koskikierros och Neitijärvis runda. Längs det första ruttalternativet går leden till Mustanpyörre eldplats efter 0,8 km:s vandring.

Två vandrare i ett utsiktstorn av trä. Ett öppet sjölandskap öppnar sig bakom tornet. Sjön är lugn och barrskog växer runt sjöns kanter.Vandringen fortsätter 1 km till Mutikaisenkari eldplats, i vars närhet parkeringsplatsen öster om Haapavitja ligger. Från eldplatsen fortsätter leden 2 km längs en skogsbilväg förbi Neitijärvis hyresstugor och avviker från vägen 0,7 km efter dem. Sedan stiger leden mot Huuhkajanvaara utsiktstorn, dit det är ca 0,8 km från korsningen. Från utsiktstornet har man utsikt mot nordväst över Neitijärvi.

Från utsiktstornet fortsätter man 0,8 km, varefter stigen viker av mot Saunaniemi skärmskydd, som ligger på näsets spets, som blir på ledens högra sida på 100 m:s avstånd. Från skärmskyddet är det 0,8 km till Neitijärvis parkeringsplats, där man har möjlighet att simma. Området har ingen officiell badstrand. Från parkeringsplatsen fortsätter man 2 km till korsningen efter Onkisuo, där Neitijärvirundan avviker från Koskikierros.

Neitijärvis runda

Neitijärvirundan vänder efter Onkisuo, 2 km från Neitijärvi parkeringsplats till höger mot Kattilaniemi. Det är 3,4 km från korsningen till Kattilaniemi skärmskydd. Från skärmskyddet fortsätter leden 0,4 km till Airovirta båtlänning. På den motsatta stranden ligger Airovirta eldplats. Roddavståndet är ca 120 m i en riktning. Rodden tar ca en halv timme om man är ensam, eftersom man är tvungen att korsa den tre gånger. Först ror man från östra stranden till västra stranden och tar båten från västra stranden på släp. Sedan återvänder man till östra stranden och lämnar den ena båten för följande som vill korsa älven. Sedan ror man tillbaka till västra stranden, varifrån vandringen kan fortsätta.

På sjöns yta reflekteras en somrig strandskog.

Efter att man korsat älven fortsätter stigen 1,4 km i närheten av Naukuniemis strand och vänder till höger tillbaka mot Ruunaa friluftscenter, dit det är 2 km. Från friluftscentret är det ca 0,4 km längs vägen tillbaka till startpunkten Neitikoski parkeringsplats.

Koskikierros

Koskikierros fortsätter rakt i korsningen efter Onkisuo, 2 km efter Neitijärvi parkeringsplats. Efter korsningen går man längs spångar över mossarna. Efter 0,6 km finns Onkilampi skärmskydd på ledens högra sida. Det är sedan 1,3 km till följande korsning, och därifrån fortsätter man åt det håll Koskikierros pekar till vänster. 0,6 km efter den förra kommer det en till korsning, där man kan välja mellan två ruttalternativ, eftersom två stigar går till följande korsning. Den egentliga leden går genom tallmoar och är 0,7 km lång, medan det längre alternativet (blå markering), går i närheten av Murroojärvis och Murrookoskis stränder och är 1,4 km lång. Längs den längre leden finns Murroonkangas eldplats 0,6 km från korsningen.

Ett flygfotografi av dammarna bredvid myren. Spänger på en myr.

Efter det att stigarna åter gått ihop ligger Murroonsuvanto skärmskydd 0,1 km från korsningen under Murrookoski, 60 m från stigen. Följande, alltså Murroopuro eldplats, ligger 0,5 km från skärmskyddet. Då man lämnar eldplatsen man igen välja mellan fiskarstigen längs stranden eller den egentliga stigen som går över moarna. Fiskarstigen går via Horkka skärmskydd 0,7 km längre bort till Siikakoski hängbro. Den egentliga stigen är en smula längre, eftersom den går via en korsning 1 km längre bort vidare 0,1 km till Siikakoski hängbro. Horkka skärmskydd blir ca 50 m höger om den egentliga stigen.

En vandrare på en spång på en myr. Tallar och torrfuror kan ses på myren, himlen är nästan molnfri.

Siikakoski korsas längs hängbron, och leden vänder åter uppströms. Efter 0,2 km kommer Siikakoski skärmskydd. Nästa, alltså Uittopato eldplats ligger 0,3 km från skärmskyddet, på en liten holme.

Stigen går längs Siikakoskis stränder och efter ett kort lugnvatten följer Murrookoski fors och på dess strand Murrookoski skärmskydd 0,8 km från den föregående eldplatsen. Från skärmskyddet fortsätter leden mot Murroojärvi och efter 0,8 km kommer man till Niskalahti eldplats.

0,3 km efter Niskalahti eldplats kommer man till en korsning, där man följer Koskikierros till höger. Efter 1,5 km vänder man åter till höger, där Karhunpolku (lieksa.fi, på finska) sammanfaller med Koskikierros, varefter leden åter korsar vägen som går till Vastuuniemi båtkorsningsplats 0,7 km efter den föregående korsningen.

Efter att man korsat vägen är det 4,7 km till följande korsning och härifrån är det 2,1 km till Ruunaa friluftscenter.Från friluftscentret fortsätter man 0,4 km längs vägen tillbaka till startpunkten Neitikoski parkeringsplats.