Ruunaas leder

Friluftsleder och stigar

På Ruunaa strövområde finns det sammanlagt ca 50 km markerade friluftsstigar. Strövområdets huvudsakligen lättframkomliga leder är via Karhunpolku anslutna till det landskapsomfattande friluftslednätet Karjalan kierros. Strövområdets huvudleder är markerade med gult i terrängen och naturstigarna samt sidolederna som går till fiskeställena med blått. Karhunpolku som är en del av Karjalan kierros är markerad med orange färg. Fiskarstigarnas skönhet och utsikten över vattnet lockar vandraren att välja en lite långsammare led. Områdets leder syns på Ruunaa friluftskarta.

Lederna i Ruunaas strövområde har klassificerats enligt klassificeringssystemet för vandringsleder i Finland. Svårighetsgraden för lederna i området finns i ledbeskrivningarna på dessa sidor. På skyltarna längs lederna samt på informationstavlorna vid startpunkterna används dessutom symboler som beskriver sträckansvårighetsgrad. Lederna i Ruunaas strövområde är till största delen lätta eller normala. Båtlänningarna vid Airovirta, Vastuuniemi och Naukuniemi samt den branta sluttningen vid Huuhkajanvaara minskar på vandringshastigheten, vilket gör att några korta ledetapper är krävande. Alla leder har markerats i terrängen och försetts med skyltar.

Ledernas startpunkter

Vid Neitikoski parkeringsplats börjar naturstigen Närelenkki, 2 km, samt Neitijärvi-rundan, 22 km, och Koskikierros, 31 km. De långa lederna börjar då man vandrar medsols vid grusvägen som viker av alldeles före Neitikoski parkeringsplats och då man vandrar motsols längs Neitikoskivägen förbi friluftscentret.

 • Man kan också börja Neitijärvirundan från parkeringsplatserna öster och väster om Neitijärvi och Haapavitja.
 • Koskikierros kan man också börja från parkeringsplatserna öster och väster om Siikakoski, Neitijärvi och Haapavitja.
 • Vid Siikakoski parkeringsplats börjar Siikakoskis korta rundor, 3 och 5 km, samt Vastuuniemis runda, 9 km. Även Koskikierros kan man börja vid Siikakoski.
 • Vägbeskrivning till parkeringsplatserna

Naturstigar

 • Närelenkki,  2 km, är en lättframkomlig naturstig i trakten av Verkkopuro och Miikkulankangas. Den börjar medsols från Neitikoski parkeringsplats. På naturstigen får man veta hur granvidjekoppel hör ihop med flottningsarbete. Ruttmarkeringen är en blå ring. Stigen lämpar sig för familjeutfärder och det tar ca 40 min att gå den. Från stigen kan man också fortsätta till Koskikierros eller Karhunpolku.
  • Service: En ekopunkt vid Neitikoski parkeringsplats. Ruunaa friluftscenter, som ligger på 0,2 km:s avstånd, erbjuder inkvartering, restaurangservice, ett campingområde, platser för husbilar och - vagnar, uthyrning av båtar, kanoter, fiskeredskap, friluftsutrustning och konferensservice. På friluftscentrets campingområde finns det dusch och på stranden en bastu som kan hyras.
  • Klassificering: lätt led

Rundslingor

 • Siikakoskis korta rundslingor, 3 och 5 km, är båda lättframkomliga och lämpar sig även för familjeutflykter. Ruttmarkeringen är en gul ring. Stigarna börjar vid Siikakoski parkeringsplats, och den rekommenderade färdriktningen är motsols. Stigarnas inledande avsnitt går i närheten av Lieksanjokis strand vid Siikakoski, varefter de går genom tallmoar och över öppna mossar. Kärravsnitten är spångade. Man kan räkna med ca 2 timmar att gå stigen från Siika till Murrookoski (5 km) och ca en timme för Siikakoskistigen (3 km). Stigarna är också anslutna till Koskikierros och Karhunpolku.
  • Service: Siikakoski skärmskydd finns 1 km från startpunkten och Uittopato eldplats 0,3 km från skärmskyddet (båda slingorna). Murrookoski skärmskydd finns 0,8 km från Uittopato eldplats och Niskalahti eldplats 0,8 km från Murrookoski skärmskydd (endast den längre leden). På Siikakoski parkeringsplats finns en ekopunkt.
  • Sevärt: Siikakoski hängbro i närheten av stigen ca 0,8 km från startpunkten. Murrookoski (endast den längre leden) ca 1,3 km från startpunkten.
  • Klassificering: normal led
 • Vastuuniemis runda, 9 km, är huvudsakligen lättframkomlig. Ruttmarkeringen är en gul ring. Den rekommenderade färdriktningen är motsols. Kärravsnitten är spångade. Längs rutten kommer man till andra sidan av Lieksanjoki med roddbåt. Beroende på ruttval, fart och krafter tar det 3 - 5 timmar att gå leden. Från stigarna finns det också anslutning till Koskikierros och Karhunpolku.
  • Service: Det finns fem skärmskydd och fem eldplatser. Deras lägen uppges i ledbeskrivningen och på kartan. På Siikakoski parkeringsplats finns det en ekopunkt.
  • Sevärt: Siikakoski hängbro 0,8 km från startpunkten och Murrookoski ca 1,3 km från startpunkten.
  • Ledbeskrivning
  • Klassificering: krävande led
 • Neitijärvirundan, 22 km, går huvudsakligen genom lättframkomlig terräng. Leden går medsols och startar från grusvägen som avviker strax före Neitikoski parkeringsplats. Torra tallmoar, skuggiga grankärr och vida mossar växlar om varandra längs leden. Stigningen till Huuhkajanvaara utsiktstorn är brant och stenig. Myravsnitten är spångade. I Haapavitja kommer man över Lieksanjoki längs en hängbro och i Arovirta genom att ro. Ruttmarkeringen är en gul ring. Det är skäl att reservera en hel dag för att vandra hela rundan. Från stigarna finns det också anslutningar till Koskikierros och Karhunpolku.
  • Service: Det finns fyra skärmskydd och fem eldplatser. Deras lägen är nämnda i ledbeskrivningen och markerade på kartan. Forsfiske i Haapavitja. En ekopunkt på Neitikoski parkeringsplats och på parkeringsplatsen på Haapavitjas östra strand. Ruunaa friluftscenter i Neitikoski erbjuder inkvartering, restaurangservice, ett campingområde, platser för husbilar och -vagnar, uthyrning av båtar, kanoter, fiskeredskap och friluftsutrustning, konferensservice. På friluftscentrets campingområde finns det dusch och på stranden finns det en hyrbastu.
  • Sevärt: Hängbron över Haapavitja, den fina utsikten från Huuhkajavaara utsiktstorn och Neitikoski.
  • Från Neitikoski parkeringsplats kan man komma med rullstol eller barnvagn längs en bred och 650 m lång spångväg alldeles intill den ståtliga Neitikoski. På parkeringsplatsen finns det en inva-torrtoalett.
  • Ledbeskrivning
   • Klassificering: krävande led
 • Koskikierros, (Forsrundan) 31 km, för vandraren till de brusande forsarnas rand. Leden går genom tämligen lättframkomlig terräng. Leden börjar vid Neitikoski parkeringsplats. Andra bra startplatser är Siikakoskivägens, Neitijärvis och Haapavitjas östra och västra sidas parkeringsplatser. Ruttmarkeringen är en gul ring. Myravsnitten är spångade. Bäckarna överskrids längs stigbroar, Haapavitja och Siikakoski längs hängbroar. Stigningen till Huuhkajanvaara utsiktstorn är brant och stenig. Mellan Siikakoski och Murrookoski är leden sliten och där finns besvärande trädrötter. Det är skäl att reservera minst en dag för rundan, gärna två. Leden är via Karhunpolku (vaellus.info, på finska) ansluten till Patvinsuo nationalpark. Leden kan också halveras genom att korsa älven med båt vid Kattilaniemi eller Vastuuniemi.
  • Service: Det finns 8 skärmskydd och 7 eldplatser längs leden. Deras lägen nämns i ledbeskrivningen och är markerade på kartan. Det är möjligt att idka forsfiske i Haapavitja, Neitikoski, Murrookoski och Siikakoski. Ekopunkterna ligger vid Neitikoski, Siikakoski och Haapavitja (i östra sidan av Lieksanjoki) parkeringsplatser. Ruunaa friluftscenter i Neitikoski erbjuder inkvartering, restaurangservice, ett campingområde, platser för husbilar och -vagnar, uthyrning av båtar, kanoter, fiskeredskap och friluftsutrustning, konferensservice. På friluftscentrets campingområde finns det dusch och på stranden finns det en hyrbastu.
  • Sevärt: Hängbron över Haapavitja, Huuhkajavaara utsiktstorn, Murrookoski och Siikakoski, hängbron över Siikakoski samt Neitikoski.
  • Klassificering: krävande led
  • Ledbeskrivning

Övriga leder

Karhunpolku, (vaellus.info, på finska) 133 km, som kommer från Kuhmo, går genom strövområdet. Leden följer Ruunaajärvis strand och går söderut ända till Patvinsuo nationalpark. Karhunpolku hör till Karjalan Kierros (vaellus.info, på finska) friluftslednät. Ruttmarkeringen är en orange ring. Man kan göra förfrågningar om kartor över Karjalan Kierros t.ex. av Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Skidleder

Ruunaan Matkailu och Pielisen Latu ordnar i skiftet mellan februari och mars en skidfärd i forslandskapet, med olika långa skidspår som följer Lieksanjokis stränder.Spåren går delvis över isen. Det är skäl att minnas att det strömmande vattnet försvagar isen på vintern och att platserna med strömmande vatten varierar. Ruunaas Koskireittis snöskoterrutt får man av säkerhetsskäl inte använda till skidning. 

Kanotleder

Lieksanjoki är ett utmärkt fors- och paddlingsställe. Forsarna hör till klasserna II - III. Klassificeringen följer Finlands kanotförbunds forsklassificering (melontajasoutuliitto.fi, på finska).

Ruunaas varierande och till sin svårighetsgrad olika fors-, älv- och sjöavsnitt ger goda möjligheter att planera ett just sådant ruttalternativ som passar en själv. Ledernas service framgår av strövområdets karta.

För erfarna forspaddlingsidkare erbjuder speciellt Neitikoski med dess valser utmärkta förhållanden för träning och tävling. I Neitikoski ordnas det årligen olika kanotevenemang.

Man kan också bekanta sig med området med båt. Områdets turistföretagare hyr båtar och kanoter. På området ordnas det också guidade kanotutflykter. Tilläggsinformation från Kolis naturum Ukko eller Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Snöskoterleder och -spår