Ruunaas leder

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

På Ruunaa strövområde finns det sammanlagt ca 50 km markerade friluftsstigar.

Lättframkomliga leder

Neitikoski tillgängliga led 600 m/riktning 

Krävande handikappled symbol. Inva-toalett symbol.  

Personer på en handikappanpassad bro i trä. En person skjuter en barnvagn framför sig och två rullstolsbundna personer fiskar från bron. I bakgrunden finns en somrig skog.

Vid bar mark, vandringstid 1t

Svårighetsgrad: lätt led , krävande handikappled ​

Startpunkt: Neitikoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi)

Ledbeskrivning av Neitikoski tillgängliga led 

Närelenkki, 2 km rundslinga

En strömmande bäck i en tät och mossig skog.

Vid bar mark, vandringstid 1t

Svårighetsgrad: lätt led

Startpunkt: Neitikoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi)

Ledbeskrivning av Närelenkki

Normal leder

Siikakoskis korta rundslingor, 3 och 5 km

Två fiskare vadar i forsens strandvatten. Dimma svävar över forsens yta och i stranden finns en somrig skog.

Vid bar mark, vandringstid Siika - Murrookoski (5 km) 2t och Siikakoski (3 km) 1t

Svårighetsgrad: normal led 

Startpunkt: Siikakoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi)

Ledbeskrivningar av Siikakoskis korta rundslingor  

Krävande leder

Vastuuniemis runda, 11 km rundslinga

Vid bar mark. Vandringstid 3 - 5 timmar, beroende på ruttval, fart och krafter.

Svårighetsgrad: krävande led

Startpunkt: Siikakoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi)

Ledbeskrivning av Vastuuniemis runda

Neitijärvirundan, 22 km rundslinga

Ett höstlikt landskap fotograferad från en hög utsiktsplats. I förgrunden finns skog i höstfärger och bakom skogen öppnar sig en lugn sjö.

Vid bar mark, vandringstid: en hel dag.

Svårighetsgrad: krävande led

Startpunkt: Leden startar från grusvägen som avviker strax före Neitikoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning av Neitijärvirundan

Koskikierros (Forsrundan), 31 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid: minst en dag, gärna två.

Svårighetsgrad: krävande led

Startpunkter: Leden börjar vid Neitikoski parkeringsplats. Andra bra startplatser är Siikakoskivägens, Neitijärvis och Haapavitjas östra och västra sidas parkeringsplatser (julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning av Koskikierros (Forsrundan)

Övriga leder

Karhunpolku, 133 km

Leden underhålls av Lieksa stad (lieksa.fi, på finska) utom i Ruunaa strövområde, Ruunaa naturskyddsområde och Patvinsuo nationalpark, där Forststyrelsen står för underhållet.

Ruttmarkeringen är en orange ring.

Genom Ruunaa strövområde och västra delen av Ruunaa naturskyddsområde, från gränsen till Lieksa och Kuhmo till Patvinsuo nationalpark (21 km), löper friluftsleden Karhunpolku (vaellus.info, på finska), 133 km.

Skidleder

Munkinvaara - Siikakoski - Murroojärvi led, 12 km

Skidåkare på sjöns is. Solen skiner och himlen är molnfri.

Ruunaan Matkailu har 12 km långa skidspår i området Siikakoski - Murroojärvi.

Startpunkter: Ruunaan Matkailu i Munkinvaara (Siikakoskentie 47, 81850 Lieksa) eller Siikakoski parkeringsplats (excursionmap.fi).

Trail underhålls mestadels på helgerna. Fråga ruttens skick från Ruunaan Matkailu (ruunaanmatkailu.fi) Ruunaan Matkailu och Pielisen Latu ordnar i skiftet mellan februari och mars en skidfärd i forslandskapet, med olika långa skidspår som följer Lieksanjokis stränder.

Kanotleder

Lieksanjoki är ett utmärkt fors- och paddlingsställe. Forsarna hör till klasserna II - III. Klassificeringen följer Finlands kanotförbunds forsklassificering (melontajasoutuliitto.fi, på finska).

Ruunaas varierande och till sin svårighetsgrad olika fors-, älv- och sjöavsnitt ger goda möjligheter att planera ett just sådant ruttalternativ som passar en själv. Ledernas service framgår av strövområdets karta.

Ledbeskrivning av kanotleder

Snöskoterleder och -spår 

Två personer med varsin snöskoter på en snöskoterled. Utanför leden finns ett tjockt och orört snötäcke.

Runt Ruunaa strövområde går en snöskoterrutt som underhålls av Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry.

Snöskoterrutternas ledbeskrivning