Järn ur sjön

Sjömalm utnyttjades i Finland från ca år 400 fram till slutet av 1800-talet. Tiilikka har varit en av Rautavaaras bästa malmsjöar. Ännu på 1800-talet blev det billigare att lyfta malm ur sjöarna än att bryta den ur gruvor.

Bitar av sjömalm på en stubbe. Skog i bakgrunden.

På Tiilikanautio kan man se en grop i jorden, övervuxen av naturblommor, i vilken malmen som lyfts ur sjön smältes till järn. På gårdsplanen har det även funnits en smedja, där järnet har vidareförädlats till bruksföremål. Sjömalmen var som förnybar naturtillgång en outsinlig järnkälla tills brytningen av bergsmalm så småningom åsidosatte de traditionella arbetsmetoderna. Av bergsmalmen fick man bättre järn, eftersom det innehöll mindre fosfor.