Järn ur sjön

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Sjömalm utnyttjades i Finland från ca år 400 fram till slutet av 1800-talet. Tiilikka har varit en av Rautavaaras bästa malmsjöar. Ännu på 1800-talet blev det billigare att lyfta malm ur sjöarna än att bryta den ur gruvor.

Bitar av sjömalm på en stubbe. Skog i bakgrunden.

På Tiilikanautio kan man se en grop i jorden, övervuxen av naturblommor, i vilken malmen som lyfts ur sjön smältes till järn. På gårdsplanen har det även funnits en smedja, där järnet har vidareförädlats till bruksföremål. Sjömalmen var som förnybar naturtillgång en outsinlig järnkälla tills brytningen av bergsmalm så småningom åsidosatte de traditionella arbetsmetoderna. Av bergsmalmen fick man bättre järn, eftersom det innehöll mindre fosfor.