Kommunikationer

Med allmänna kommunikationer

Med beställningstaxi

Med bil

Kartor

"Kartan on Pallas-Yllästunturi nationalparken."

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • Vattentålig friluftskarta Pallas Hetta Olos 1:50 000 / 1:25 000. Karttakeskus 2021. Kartan kan köpas i Pallastunturi, Kellokas och Fjällapplands naturum och från Karttakeskus.
  • Vattentålig karta Hetta Pallas Ylläs 1:50 000, Calazo Förlag 2020. Kartan kan köpas i Pallastunturi, Kellokas och Fjäll-Lapplands naturum och från Calazo.
  • Terrängkartor nummer V413, V414, 1:50 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
  • Utflyktskarta GT Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hetta-Pallas -ledens karta i Utflyktskarta.fi.

Publikationer om Pallas-Yllästunturi nationalpark

Foststyrelsens publikationer om Pallas-Yllästunturi nationalpark (julkaisut.metsa.fi).