Hetta - Pyhäkero, 6,7 km

Man börjar leden i Enontekis kyrkby, Hetta genom att ta sig över sjön Ounasjärvi. Lokala företagare sköter båttransporterna. Då man kommer från Pallashållet bör man hissa signalflaggan för att få transport över sjön.

Efter ytterligare 5 km finns det en eldplats vid foten av Pahtavaara. Leden går genom tallhedar ända fram till Pyhäkero ödestuga.

Pyhäkero - Sioskuru, 8 km

Stigningen från Pyhäkero ödestuga upp till fjället är i början långsluttande, men blir allt brantare då man närmar sig toppen. Från fjällets topp har man en svindlande utsikt över Lapska armens höga fjäll. Vid klart väder kan man i nordväst se de snöfläckiga branterna av Pältsa och Moskukaise vid de svenska och norska gränstrakterna.

På stranden av Pyhäjärvi kan man se spår av skidturismens första tid i Ounastunturi, då här fanns en av fjällområdets första turiststugor. Från Pyhäkero går leden ned över blöta backmyrar och grusåsar till Sioskuru öde- och reserveringsstuga.

Sioskuru stuga mitt i fjäll landskap. Små snödrivor på marken.

Sioskuru - Pahakuru, 12,1 km

Från Sioskuru stiger leden till Siosvaara och Sillavaara. I väster finns Haaravaara och Välivaara med den massiva Rautavaara som fortsättning. Småningom sänker sig leden från den skogbeklädda höjden och över älven Marastojoki. Väster om leden finns Tappuri ödestuga och Marasto renskilningsplats. Leden fortsätter till foten av Tappuri och vidare till Rouvivaara och Pikkuvaara. Leden är lättframkomlig över höglandet ända fram till Pahakuru ödestuga.

Pahakuru - Hannukuru, 1,5 km

Från Pahakuru fortsätter leden mot Hannukuru öde- och reserveringsstuga. Man lämnar bakom sig Ounastunturi-fjällen, som domineras av Outakka, och Pallastunturi-fjällen ligger framför en. Plötsligt kommer man till ett gammalt fält som betjänat renskötseln, där yviga enbuskar omger det jämna fältet och de gamla fjällbjörkarna växer längs leden. Leden fortsätter längs den jämna heden fram till Hannukurustugan.

Hannukuru - Montelli, 12,5 km

Från Hannukuru går leden brant utför och går över Hannujoki, som strömmar mellan branta blocktäckta sluttningar, och vidare mot Suastunturi. Det gemytliga fjället Suastunturi med sin jämna topp lämnar inte vandraren oberörd. I väster ser man kärrängar där det förr i tiden slogs foder för boskapen samt Ruohotunturi, som är belägen i parkens ödemarksdel.

Vandraren går nerför fjället. Han har en ryggsäck på ryggen.

Leden går genom tät gran- och björkskog till kåtan vid Suaskuru. Motluten tar inte slut på väg sträckan mot Lumikero, från vars topp man kan följa Ounasjokis meanderslingor flera mil framåt. Från Lumikero går leden ned till Lumikuru, där renstängslet mellan Näkkäläs och Kyrös renbeteslag finn. Det går en bro över stängslet.

Efter att leden passerarat några små granar och björkbuskar och väster om Vuontiskero går leden ned i Röyninkuru och till Montellikåtan.

Montelli - Nammalakuru, 1,2 km

Vid Montellikåtan korsar olika leder. En går österut till Vuontispirtti och en knappt urskiljbar led västerut till Kerässieppi. Leden som går till Nammalakuru fortsätter söderut. Efter ett kort motlut går sänker sig leden ned till Nammalakuru öde- och reserveringsstuga.

Höstlig fjäll landskap.

Nammalakuru - Pallas, 13 km

Från Nammalakurustugan fortsätter leden växelvis längs björkens och granens trädgräns till foten av Jäkäläkero och vidare till Rihmakurukåtan (3 km från Nammalakuru). Från kåtan börjar en lång stigning via Rihmakurunvaara mot sadeln mellan Taivaskero och Pyhäkero. Öster om fjällryggens högsta topp, Taivaskero (807 m), finns den djupa och utmanande Pyhäkuru, vars branta, hästskoformade sluttningar lyfter kraftiga vindvirvlar upp mot skyn på grund av värmens inverkan. Längre fram vid horisonten kan man urskilja Yllästunturi, närmare Jerisjärvi samt Sammaltunturi- och Lommoltunturi-fjällen, som hör till nationalparken. Leden går ned söder om Pyhäkero till Vatikuru och når slutligen Pallastunturi naturum, som är ledens slutpunkt.