Poronpolku -ledens läge i Finland
Södra Finland, Egentliga Tavastland, Loppi
Leden går delvis på Komio naturskyddsområde.  
Leden sköts av Loppis kommun (loppi.fi, på finska), med undantag av de sträckor som ingår i Komio naturskyddsområde och sköts av Forststyrelsen. För skidspåren i Komio ansvarar Lopen samoojat (lopensamoojat.net, på finska).

Passar för: Sommarled, inget vinterunderhåll. För att tryggt kunna vandra längs Poronpolku bör du ha karta och rätt god orienteringsförmåga.

Poronpolku -leden (Renstigen) har bildats av en del av de leder som används under det populära Poronpolku vandringsevenemanget, som har arrangerats i Loppis sedan början av 1960-talet. Evenemanget hålls alltid den sista söndagen i september. En del av evenemangets leder kan användas under hela den snöfria tiden av året även andra tider än under evenemanget.

Evenemanget och leden har fått sitt namn efter tio renar som utfodrades av Hankkija på prov i Loppis på 1960-talet. Utfodringen upphörde och renarna försvann på 1970-talet, men ledens namn lever ännu kvar. Längs Poronpolku -leden kan du bekanta dig med områdets mäktiga åsnatur, och många vandrare besöker området varje år. Naturstigarna i södra delen av leden berättar om naturens kretslopp med hjälp av skyltar (på finska).

Leden är 30 km lång i sin helhet men består av sex kortare etapper. Man kan kombinera olika etapper för att få lämpliga dagsutflykter. Den kortaste etappen, rundslingan Pikku-Samo, är bara 3,5 km lång. Den del av leden som ligger längst söderut ligger på Komio naturskyddsområde och är en av de mest imponerande delarna av leden på grund av sin mångsidiga åsnatur. Utanför Komio följer leden förutom stigar ställvis också sandvägar.

På vintern preparerar Lopen Samoojat på Komio-området ett skidspår som kallas Samoladut. Skidspåret är avsett för klassisk stil.

Poronpolku ingår i vandringsleden Hämeen Ilvesreitti (Tavastlands lostig). Från Poronpolku -leden är det goda ledförbindelser till Räyskälä flygfält och Melkuttimet i väst och leden Paaran Patikka till Loppis kyrkby i öst.

Poronpolku -leden är belägen på Tavastlands sjöplatå

Tavastlands sjöplatå är en vildmarkslik pärla i naturen mitt i Tavastland och relativt nära Finlands livligaste stadskärnor. Tavastlands sjöplatå erbjuder utflyktsmål för många olika slag av naturaktiviteter - bekanta dig med sjöplatåns övriga utflyktsmål:

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/poronpolku

Kundtjänst

Forststyrelsen

Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15
sisasuomi(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Poronpolkus karta i Utflyktskarta.fi.

Liknande leder

Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan)