Kartor över Poronpolku -leden och kommunikationer till leden

Kommunikationer

Poronpolku -leden ligger i Loppis, söder om stamväg 54, huvudsakligen norr och öster om sjön Punelia.

Leden ligger ca 25 km väster om Riihimäki och ca 15 km norr om Högfors.

Startpunkt för Poronpolku är Luutalammi parkeringsplats på Komio naturskyddsområde (i ledens södra ända) (i ledens norra ända).

Med bil

  • Man kan komma till Luutalammi parkeringsplats på Komio naturskyddsområde kommer man genom att vika av från stamväg 54 mot söder vid Loppis kyrkby. Vägen som går genom kyrkbyn, dvs. väg nr 13609, heter till en början Yhdystie men övergår snart i Pilpalantie. Man kör ca 10 km längs vägen söderut mot Pilpala, tills man viker av mot nordväst till en sandväg med skylten Luutasuo. I korsningen finns en informationstavla och parkeringsplatser för några bilar. Från denna korsning är det ännu 2,5 km längs sandvägen till själva Luutalammi parkeringsplats. Vid Luutalammi parkeringsplats finns det en informationstavla. Tjärnen Luutalammi ligger norr om vägen.

Poronpolku -ledens kommunikationer

Med allmänna kommunikationer

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Poronpolku leden

Övriga kartor

  • Utflyktskarta GT Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Liesjärvi Torronsuo Hämeen Ilvesreitti, 1:25 000, Calazo 2017. Kartan kan köpas från Calazo (calazo.fi).
  • Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå, 1:55 000. Karttakeskus 2010. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och hos välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta L421, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
  • Terrängkartor 2042 05 och 2042 06, 1:20 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Poronpolkus karta i Utflyktskarta.fi.