Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Solen går ner i sjölandskapet.

Södra Finland, Egentliga Tavastland, Tammela, Loppi
Ruostejärvi rekreationsområde, Liesjärvi nationalpark, Tervalamminsuo myrskyddsområde (ymparisto.fi, på finska)


Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden förenar två populära utflyktsmål på Tavastlands sjöplatå med varandra, dvs. Ruostejärvi rekreationsområde och Liesjärvi nationalpark, som hör till en av de äldsta nationalparkerna i Finland. Bägge områdena har redan i flera årtionden varit kända som fina natur- och utflyktsmål.

Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden förgrenar sig åt två håll. Från Ruostejärvi rekreationsområde kan man vandra till Liesjärvi nationalparks äldsta kärnområde, där bl.a. den kulturhistoriskt värdefulla Korteniemi kulturgård skogvaktargården är belägen. Ett annat alternativ är att man vandrar från Ruostejärvi till den nyare delen av Liesjärvi nationalpark, där man kan bekanta sig med landskapen runt Tervalamminsuo och Onkimaanjärvi.

Leden går huvudsakligen i tavastländsk, barrträdsdominerad skogsterräng, men böljande åssluttningar, tjärnar i naturtillstånd och slingrande stränder erbjuder omväxling utmed leden. Längs leden kan man studera växter eller samla bär och svamp. Ljudvärlden omkring en består av bruset från tavastländska furor och fågelsång.

Leden går att vandra under den snöfria tiden av året, och man kan lätt börja vid Ruostejärvi rekreationsområde och före detta Tavastlands naturum, som också erbjuder friluftsvägledning. För att kunna vandra leden bör man ha karta med sig och ha kartläsningsförmåga.

Den sammanlagda längden av de två förgreningarna av leden är över 30 km, och leden går att vandra till båda förgreningarnas ändpunkter under en dag. Om man så önskar kan man också göra en ännu längre vandring, för leden ingår i den över 200 km långa leden Hämeen ilvesreitti -leden, (Tavastlands lodjursled) (www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska).


Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden är belägen på Tavastlands sjöplatå

Tavastlands sjöplatå är en vildmarkslik pärla i naturen mitt i Tavastland och relativt nära Finlands livligaste stadskärnor. Tavastlands sjöplatå erbjuder utflyktsmål för många olika slag av naturaktiviteter - bekanta dig med sjöplatåns övriga utflyktsmål:

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ruostejarvi-liesjarvinationalpark