Kartor över Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden och kommunikationer till leden

Kommunikationer

Leden går öster om riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) i kommunerna Tammela och Loppis på ca 95 km avstånd från Helsingfors och 22 km avstånd från Forssa.

Med bil

 • Till naturumet och Ruostejärvi rekreationsområde:
  • Man viker av från riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) enligt vägskyltarna mot före detta Tavastlands naturum, kör sedan 1,5 km och tar av mot vänster till rekreations-områdets och före detta naturumets parkeringsplats.
  • Om man kommer från Porras by längs Tavastlands Oxväg (Härkätie, nr 2824) viker man av enligt vägskyltarna till höger till parkeringsplatsen.

Med allmänna kommunikationer

 • Man kommer med buss till närheten av före detta Tavastlands naturum och Ruostejärvi rekreationsområde. Längs riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) trafikerar dagligen flera expressbussar. Vid Eerikkilä vägskäl (Tavastlands Oxväg, nr 2824) utmed riksvägen finns det en hållplats, varifrån det är ca 1,5 km att vandra till före detta naturumet och Ruostejärvi rekreationsområde. Busstidtabeller finns på Matkahuoltos webbsidor (matkahuolto.fi).
 • Sök rutter och tidtabeller (opas.matka.fi)

Med cykel


Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

 • Utflyktskarta GT Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Liesjärvi Torronsuo Hämeen Ilvesreitti, 1:25 000, Calazo 2017. Kartan kan köpas från Calazo (calazo.fi, på finska).
 • Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå, 1:55 000. Karttakeskus 2010. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och hos välförsedda bokhandlar.
 • Karkkilan ulkoilu- ja retkeilykartta (Frilufts- och utflyktskarta över Karkkila), 1:50 000, Karkkila stad.
 • Terrängkarta L421, 1:50 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och från Lantmäteriverket.

Försäljningsställen för kartor