Service längs Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden

Kundtjänst och vägledning

Dricksvatten

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det finns avfallskärl för blandavfall på naturumets strand på Ruostejärvi rekreatiosnområde.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Eldplatser

 • Eldplatser i Ruostejärvi rekreationsområde:
  • På östra stranden av Myllylahti finns det en eldplats och ett skärmskydd
  • I Toralahti i områdets västra del finns Meidän metsä skärmskydd.
  • Dessutom finns det i närheten av naturumet Lapiniemi skärmskyddet för företag, som bör bokas mot betalning på förhand från naturumet. Privatpersoner får använda skärmskyddet fritt då det inte finns andra reserveringar. 
 • Eldplatser i Liesjärvi nationalpark:
  • Vid Siltalahti i södra ändan av Tapolanjärvi
  • Vid Peukalolampi
  • Vid Kaksvetinen
  • På Savilahti tältningsområde
  • I Korteniemi
  • Vid Onkimaanjärvi
 • Det är förbjudet att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Vedhantering

 • Vid skärmskydden finns det ved och verktyg för vedhuggning, med undantag av Lapiniemi skärmskyddet där det inte finns en yxa. 

Ansvariga för underhållet

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter i omklädningsbyggnaden på Ruostejärvis badstrand. Toaletterna är öppna på sommaren kl. 10 - 21. Övriga tider fås nyckeln till toaletterna från Tavastlands naturum.
 • Det finns torrtoaletter i närheten av Myllylahti och Toralahti skärmskydd på Ruostejärvi rekreationsområde.
 • I Tavastlands naturum finns det toaletter och invatoaletter.
 • Vid Onkimaanjärvi och i Korteniemi finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Savilahti tältningsområde ligger intill leden i Liesjärvi nationalpark. Man kan dessutom tillfälligt övernatta annanstans i tält med stöd av allemansrätten utanför nationalparken.
 • Myllylahti skärmskydd på Ruostejärvi rekreationsområde ligger i viken Myllylahti i sjön Ruostejärvi, på ca 100 m avstånd från leden i riktning mot Eerikkilä idrottsinstitut. Vid skärmskyddet kan man också ta sig ett dopp i sjön, men det finns ändå ingen allmän badstrand.
 • I Liesjärvi nationalpark finns det en kåta vid Kaksvetinen och ett skärmskydd Peukalolampi.
 • Vid Onkimaanjärvi finns det ett skärmskydd.
 • Man kan övernatta tillfälligt i kåtan och i skärmskydden.

Övrig service

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset